MaaienREGIO – Op 1 juni 2016 begint Waterschap Rivierenland met het maaien van de wegbermen van de polderwegen in de Alblasserwaard en de Vijfheerenlanden. De werkzaamheden zullen 5 weken duren. Ieder jaar maait Waterschap Rivierenland twee maal de wegbermen van de polderwegen in de Alblasserwaard en de Vijfheerenlanden. Het waterschap is in deze regio de wegbeheerder voor de wegen buiten de bebouwde kom.

Op 1 juni start de eerste maaironde, in het najaar volgt een tweede. Behalve de wegbermen worden ook picknickplaatsen en de bermen van voetpaden meegenomen in dit onderhoud. Als de verkeersveiligheid erom vraagt, kunnen bepaalde plekken (bijvoorbeeld kruisingen) vaker worden gemaaid.  Er wordt gewerkt volgens een gedragscode , waarmee flora en fauna in de wegbermen zoveel mogelijk wordt ontzien. Het waterschap probeert de overlast voor het verkeer tot een minimum te beperken.

Maaien