Michael van der plaat en Ramon pardo d66

Michael van der Plaat (links) verlaat de Alblasserdamse gemeenteraad.

ALBLASSERDAM – D66’er Michael van der Plaat vertrekt vanaf deze zomer uit de gemeenteraad van Alblasserdam. De 28-jarige D66’er zit sinds 2010 samen met Ramon Pardo in de raad. Beiden werden in 2014 herkozen voor een tweede termijn, waarbij D66 groeide tot de grootste oppositiefractie. In de laatste vergadering voor de zomer zal het stokje worden overgedragen aan Marko Stout, die op de derde plek van de kieslijst stond. Tot die tijd blijft Van der Plaat zijn werkzaamheden vervullen.

Het bestuur van D66 Alblasserdam laat weten dat de fractie op deze wijze zorgt voor een goede inwerkperiode voor Marko Stout, die sinds 2010 actief is als burgerraadslid in de commissie Grondgebied.

Verhuizing
Van der Plaat licht zijn besluit toe: “Ik heb besloten naar Den Haag te verhuizen, omdat de combinatie van het raadswerk, mijn werk bij het Ministerie van Economische Zaken en met name de bijbehorende reistijd te intensief zijn voor mij. Als je naar een andere gemeente verhuist dan waar je in de raad zit, dan moet je wettelijk gezien stoppen met het raadswerk. Daarbij vind ik dat je jezelf honderd procent moet inzetten als je gekozen bent als volksvertegenwoordiger en ik kom tot de conclusie dat ik er nu niet meer voldoende aan toe kom. Ik vind dat je dan zo verantwoordelijk moet zijn om tot de conclusie te komen dat het verstandig is om te stoppen.”

Verenigingsleven
De D66’er neemt zijn besluit niet lichtvoetig: “Meer dan zes jaar heb ik het raadswerk met overgave en passie voor de inwoners van Alblasserdam gedaan en het is zeer leerzaam geweest om actief in de politiek mee te doen. Ik neem wel afscheid met enige pijn in het hart, want die motivatie heb ik nog steeds en het is leuk om te doen. Ik ben na zes jaar vooral tevreden met het feit dat de gemeente steeds beter inwoners betrekt bij beleid en dat sport en verenigingsleven meer serieus worden genomen door het gemeentebestuur. Dat heeft onder meer geleid tot het nieuwe zwembad en de steun voor de plannen voor de Molenzichthal van CKC Kinderdijk en KDO Alblasserdam”.

Vernieuwing
“Eigenlijk vind ik ook wel goed om zo nu en dan vers bloed in de raad te krijgen, zodat nieuwe raadsleden met nieuwe ideeën en nieuwe perspectieven hun bijdrage kunnen leveren aan het politieke debat,” vervolgt Van der Plaat. “Aan nieuwe ideeën bij Marko Stout is in ieder geval geen gebrek. Ik heb er het volste vertrouwen in dat hij deze taak verantwoordelijk van mij overneemt.” Formeel vinden het vertrek van Van der Plaat en de installatie van Stout pas plaats in de laatste raadsvergadering voor de zomer.

Afdelingsbestuur
Peter Kooiman licht namens het afdelingsbestuur van D66 Alblasserdam toe: “het bestuur van D66 betreurt het in hoge mate dat een veelbelovend en jong raadslid de fractie van D66 Alblasserdam verlaat. Michael was amper 22 jaar toen hij deel ging uitmaken van de fractie en had en heeft een enorme drive. Een dossiervreter, voor niemand bang en wist snel, ondanks zijn jonge leeftijd, een plaats te veroveren in de Alblasserdamse politiek. Het bestuur is trots op zo’n veelbelovend politicus.”

Reactie uit de fractie
D66-fractievoorzitter Ramon Pardo sluit zich bij deze woorden aan: “In ruim zes jaar hebben Michael en ik ons door onze uitstekende samenwerking helemaal in kunnen zetten voor de Alblasserdamse samenleving. Ik betreur het dan ook dat Michael stopt als raadslid, maar zie ook in dat hij duidelijke keuzes maakt in zijn loopbaan. We gaan er samen nog een aantal maanden flink tegenaan, maar ik wens Michael alvast veel succes met nieuwe uitdagingen. Tegelijk zie ik uit naar de samenwerking met Marko, met wie ik de laatste jaren goed samenwerk in de commissie Grondgebied en die vol nieuwe energie zit”.

Michael van der plaat en Ramon pardo d66