ouderen (2)ALBLASSERDAM – Door alle perikelen bij de ANBO heeft het afdelingsbestuur in Alblasserdam besloten op 31 december 2015 haar taken neer te leggen. Ook veel leden hebben de ANBO de rug toegekeerd en hun abonnement opgezegd. Om de daardoor ontstane leegte op te vullen is besloten om een nieuw seniorencollectief, onder de naam Stichting Senioren Activiteiten Alblasserdam (S.S.A.A.) op te richten.

Het doel is om op te komen voor de lokale belangen van de senioren, het bieden van contactmogelijkheden om het mogelijk te maken voor senioren om actief deel te nemen aan de samenleving door middel van de organisatie van activiteiten, recreatieve en culturele evenementen en diensten aan te bieden op het gebied van onder andere belangenbehartiging. Gestreefd wordt om kortingen aan te bieden op het gebied van de zorgverzekering en aankopen.

Iedereen kan donateur worden voor € 30,- per jaar, een huisgeno(o)t(e) betaalt € 15,-.

Op 6 januari 2016 wordt in Landvast een bijeenkomst gehouden waar geïnteresseerden, onder het genot van een kopje koffie/thee, meer informatie kunnen krijgen en zich kunnen inschrijven. Iedereen is van harte welkom vanaf 13.30 uur. Wie verhinderd is en zich wil inschrijven, kan contact opnemen met secretaris Jan Radstake, telefoon 078-6930711.

ouderen (2)