IMG_2355 (Medium)ALBLASSERDAM – De burgemeester, de wethouders, de ambtenaren, diverse politici en een enkele burger hebben maandag 16 november 2015 bij het gemeentehuis in Alblasserdam stilgestaan bij de gebeurtenissen die afgelopen week in Parijs plaatsvonden. Om 12.00 uur werd er één minuut stilte gehouden. Daarna hield burgemeester Jaap Paans een korte toespraak.

 

 

 

Beste Alblasserdammers,
Opnieuw vervullen gebeurtenissen in Parijs ons met afschuw. Bijna niet te bevatten wat er vrijdagavond is gebeurd. Wel weten we, dat de gebeurtenissen in Parijs hun schaduw vooruit werpen. Reden om met elkaar de handen ineen te slaan. Ook in Alblasserdam. Handen ineen slaan om samen bij te dragen aan rust en vreedzaam samenleven in onze gemeente. Alblasserdam heeft die verbindende kracht. Wij zijn een open samenleving, waar de kracht van het vrije woord tot gesprek leidt. Hier is ruimte voor ieders mening. Hier werken wij aan onderlinge verstandhouding. Aan wederzijdse begripsvorming.

Vandaag waren wij één minuut stil. Eén minuut zonder woorden. Eén minuut “Sans mots”. Sprakeloos. Stil in onze gedachten. Vóór Parijs. Vóór vreedzaam samenleven. Via u doe ik een beroep op alle Alblasserdammers. In onze straten, buurten en wijken. In verschillende groeperingen. In uw eigen gemeenschappen om nu, meer nog dan dagelijks, om te zien naar elkaar. En zo actief bij te dragen aan de stabiliteit in Alblasserdam.

Dat geldt ook voor allen die te gast zijn in onze gemeente. Zij zijn als vreemdeling onverminderd welkom en blijven onze menswaardige open houding, opvang en geborgenheid krijgen. Daarbij hebben we extra oog voor de veiligheid van allen.

“Pas de mots”.

Mijn dochter vraagt mij: “hoe weet ik dat dit niet ook hier kan gebeuren?” “Sans mots”. Zonder woorden. Een duidelijke vraag. Een terechte vraag. Een moeilijke vraag. Het is zoeken naar een passend antwoord. Onze verbindende kracht en onze wil om samen Samen te leven zijn belangrijke drijfveren. Door vandaag onze verbondenheid te tonen. Toe te staan dat we ook even zonder woorden zijn. Daardoor laten we zien dat we nu nog meer dan eerder één willen zijn in het tonen van onze vastberadenheid. Samen staan we pal voor onze gemeenschappelijke waarden en grondwettelijke vrijheden.

In onze gedachten, in ons hart en in onze gebeden staan wij zij aan zij met allen in Parijs die direct en indirect geraakt zijn door de enorme tragedie van vrijdagavond. Maar ook met hen die stil willen staan bij tragedies elders in de wereld. In onze samenleving is er immers ruimte voor elk gebed, voor iedere mening, voor iedere persoon. Daarbij is onze rechtsstaat het speelveld waarbinnen wij vreedzaam samenleven.

Onder het motto ‘Samen Doen’ zullen wij de uitdagingen voor ons dorp ter hand blijven nemen. Samen zijn wij immers sterk!

Vlag halfstok
In de hele Europese Unie werd om 12.00 uur stilgestaan bij de gebeurtenissen in Parijs. Op alle overheidsgebouwen hing de vlag halfstok. Ook burgers werden opgeroepen om de vlag halfstok te hangen.

Aanslagen
De aanslagen in Parijs van november 2015 omvatten een zestal terroristische aanslagen in de avond en nacht van 13 november 2015. Tijdens de aanslagen vielen ten minste 129 doden en 352 gewonden van wie er daags na de aanslagen nog meer dan 90 in kritieke toestand verkeerden. Er waren acht aanslagplegers: zes kwamen om door eigen toedoen, een zevende door een politiekogel en een achtste vluchtte. De aanslagen zijn opgeëist door terreurbeweging Islamitische Staat.

IMG_2314 (Medium) IMG_2320 (Medium) IMG_2355 (Medium)