Logo-BrandwondenstichtingALBLASSERDAM – In de week van 11 tot en met 17 oktober collecteerden in heel Nederland meer dan 50.000 vrijwilligers voor de Nederlandse Brandwonden Stichting. Ook in Alblasserdam  gingen de collectanten langs de deuren. En met succes. Gezamenlijk werd een bedrag van 4055.15 euro opgehaald, zo werd deze week bekend gemaakt. De opbrengsten van de collecte stelt de Brandwonden Stichting in staat om haar werk voor mensen met brandwonden voort te zetten.

“Ernstige brandwonden kunnen je hele leven op zijn kop zetten,” weet Karin van Wijk van de brandwondenstichting. Ze vervolgt: “Het medische traject, met tientallen operaties, duurt soms jaren. Daarnaast zijn er de verwerkingsproblemen van het vaak traumatische ongeluk. En tot slot zijn het vooral de ontsierende littekens die het leven van brandwondenslachtoffers moeilijk maken. Mensen met brandwonden worden vaak nagestaard, gemeden en soms niet voor vol aangezien. Daar moeten zij mee leren leven. De Brandwonden Stichting helpt hen daarbij.”

Al meer dan 40 jaar voert de Nederlandse Brandwonden Stichting haar strijd tegen deze littekens. Dit doet zij op drie fronten: het voorkomen van brandwonden, het verbeteren van de behandeling (door onderzoek) en het bevorderen van de psychosociale nazorg en begeleiding. Dankzij de collecte kan de Nederlandse Brandwonden Stichting haar activiteiten voortzetten. Namens de plaatselijke collecteorganisator dankt de Brandwonden Stichting alle collectanten en gulle gevers in Alblasserdam voor hun bijdrage aan ‘de strijd tegen de littekens’.

Logo-Brandwondenstichting