20151013_195159 (Medium)ALBLASSERDAM – Tientallen buurtbewoners hebben dinsdagavond 13 oktober 2015, in de Damsteen aan het Cortgene, de informatiebijeenkomst over de komst van de vluchtelingen in de oude Beukelmanschool aan de Lelsstraat in Alblasserdam bijgewoond. De reacties waren divers. “Wie garandeert mij dat er geen jihadist tussen zit?,” vroeg één van buurtbewoners aan de burgemeester. Een ander schamperde: “Het eerste slachtoffer noemen we zeker een offer?” Een oudere vrouw vond dit te ver gaan: “Laten we deze mensen alstublieft een kans gunnen en warm welkom heten in ons dorp.”

Geen luxe
Burgemeester Jaap Paans zei de gevoelens van de omwonenden goed te kunnen begrijpen. “Het gaat om een kleine groep vluchtelingen. De groep, die nu in Dordrecht verblijft, is te uitgeput om nog veel verder te reizen. Hoewel het geen luxe wordt, is het in de school in Alblasserdam, humaner dan bij de opvang in Dordt,” legde de burgervader uit.

Extra politie en beveiliging
De gemeente zorgt voor 24-uurs beveiliging, zeven dag per week, bij de opvanglocatie gedurende de vier weken dat de vluchtelingen er zijn totdat meer of minder nodig blijkt. Daarnaast rijdt de politie extra rond in de wijk en worden er huisregels opgesteld. Zo moeten de vluchtelingen ‘s avonds om 22.00 uur binnen zijn en mogen zij vanaf 07.00 uur weer naar buiten. Paans: “Ze mogen, net als alle andere burgers in dit land, gaan en staan waar ze willen. Ik mag hen, zonder aanleiding, geen beperkingen opleggen.”

Gemixt
Nadat Paans had uitgelegd waarom hij de beslissing had genomen om 20 tot 35 vluchtelingen op te vangen in het Damdorp, kregen de aanwezigen de gelegenheid vragen te stellen. Één van hen vroeg of al bekend was wie er precies komen en of het wel echte vluchtelingen zijn. “Je moet als gemeente toch weten wat je binnen haalt?” Paans antwoordde: “Het zijn echte vluchtelingen. Wie er precies komen, is nog niet bekend. Het betreft in ieder geval een gemixte groep met daarin mannen, vrouwen, kinderen, christenen en moslims. Ze zijn voor het grootste deel afkomstig uit Syrië.”

Jihadist
Een ander riep: “Let er op, dat als er iets met mijn kinderen gebeurt, ik u daarvoor verantwoordelijk houd.” Een buurman vulde aan: “Wie garandeert dat er geen jihadist tussen zit? Er hoeft maar één rotte tussen te zitten. Het is onverantwoord!” Paans: “Ik kan die garantie niet geven, maar dat kan ik ook niet voor de rest van Alblasserdam. Zo reëel moeten we zijn. Uiteraard monitoren we het wel.”

Verdubbelaar
“Gaat u, als ze er zitten, de verdubbelaar inzetten?,” vroeg één van de aanwezigen. “Ik heb toestemming gegeven voor een groep van 20 tot 35 mensen. Niet meer,” stelde Paans.

Gun die mensen een kans
Een oudere vrouw vond de angstige reacties overdreven en zei: “We hebben de oorlog meegemaakt en de watersnood. Laten we proberen met elkaar op te trekken. Gun die mensen een kans.” Een ander was het daar mee eens: “Ik wil bij dezen pleiten voor een warm welkom voor deze vluchtelingen.” Verder werd voorgesteld om de kinderen uit de buurt, met de gevluchte kinderen (als die er zijn) te laten spelen. “Ik zou dat fantastisch vinden. Het schoolplein mag gewoon door de kinderen worden gebruikt. We gaan er zeker geen vesting van maken,” zei burgemeester Paans.

Opvang
Tal van mensen spannen zich in om de opvang zo goed mogelijk te laten verlopen. Het gaat daarbij vooral om medewerkers van Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA), het Rode Kruis, Sociale Dienst Drechtsteden, Dienst Gezondheid & Jeugd, Vluchtelingenwerk, de kerken, de moskee en de gemeente Alblasserdam.  “Deze mensen zijn ontheemd en hebben liefde, warmte en hulp nodig. Ik ga proberen deze mensen dat te geven. Ik vind het goed dat Alblasserdam ook zijn sociale kant laat zien. Je kunt en mag deze mensen niet aan hun lot overlaten,” aldus een buurtbewoonster na afloop van de bijeenkomst.

Helpen
Mensen die graag willen helpen, kunnen zich aanmelden via www.rodekruis.nl en www.ready2help.nl. In samenwerking met het Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers (COA), Rode Kruis en het Leger des Heils zamelt VluchtelingenWerk Nederland kleding en spullen in voor vluchtelingen. Kleding kan worden ingeleverd bij een van de kledingcontainers of inzamelpunten van het Leger des Heils.

Veelgestelde vragen
Op de site van de gemeente is een lijst met veelgestelde vragen gepubliceerd. Deze lijst wordt, indien nodig, aangevuld.

20151013_195159 (Medium)

20151013_190457(0) (Medium) 20151013_190607 (Medium) 20151013_192433 (Medium)