Basisschool-Het-Kompas-AlblasserdamALBLASSERDAM – Basisschool Het Kompas in Alblasserdam wil graag de lerarenkamer van de school uitbreiden, omdat door het toegenomen aantal docenten te krap is geworden. Voor de uitbreiding is een bedrag van 226.000 euro nodig. Het college van burgemeester en wethouders van Alblasserdam stelt voor dit te geven. De gemeenteraad, die toestemming voor de uitgave moet geven, heeft echter vraagtekens bij het project en dan met name bij de hoogte van het bedrag. “226.000 euro voor grotere lerarenkamer is exorbitant veel geld. Dit kunnen en willen wij niet uitleggen aan de Alblasserdammers,” stelt VVD’er Herman Verweij.

Boekhouden
Verweij vervolgt: “Wij vinden het raar dat je een deel van het vandalismebudget overhevelt naar de pot voor dit project. Dat is een vorm van boekhouden, waar wij niet gelukkig van worden. We nodigen de wethouder en het schoolbestuur van harte uit om met een beter voorstel te komen.”

Hangplek
Het is namelijk de bedoeling dat met de uitbreiding van de lerarenkamer de overstek aan de achterzijde van de school wordt weggewerkt. Die plek wordt momenteel benut als hangplek door de jeugd. Jaarlijks heeft de school minimaal 6000 euro schade. Als de lerarenkamer wordt uitgebreid, vervallen deze vandalismekosten en komen dus niet voor rekening van de gemeente, zo is de verwachting van de school.

Verbaasd
Ook het CDA kan zich nog niet vinden in het voorstel van wethouder Arjan Kraijo: “Het voorstel heeft onze fractie verbaasd. Dat hangjongeren daar schade veroorzaken, is erg vervelend, maar is het niet beter om af te wachten tot er een Jongeren Opvang Plek (JOP) in de wijk gerealiseerd is? Wij vinden 226.000 wel erg veel geld voor dit project. En hoe weet u of u in zo’n monumentaal pand niet voor verrassingen komt te staan tijdens het uitvoeren van de klus? Kom met betere plannen,” aldus Arie van ‘t Zelfde.

Mosquito
Teus Stam van de ChristenUnie sluit hier op aan met: “Dit is inderdaad een behoorlijk bedrag. We vragen ons af of dit echt de enige oplossing is en of het reëel is om verlaging van kosten van vernielingen te wachten.” Harold van Vliet van de SGP zegt gemengde gevoelens bij het voorstel te hebben: “De nadruk moet liggen op ruimtegebrek. Voor het oplossen van jeugdoverlast zijn goedkopere oplossingen, zoals het plaatsen van mosquito’s ( apparaten die een hoog, irritant zoemgeluid maken, dat alleen hoorbaar is voor jongeren, red.). Is die 226.000 euro dan wel in verhouding?”

4520 per m2
Ramon Pardo van de D66 rekende voor dat de investering 4520 euro per vierkante meter gaat kosten. “Dat kun je moeilijk nog een kleine verbouwing noemen. Een gemiddelde woning is 1500 euro per vierkante meter. Daarbij vraag ik met af of dit een structurele oplossing is. Het Kompas heeft qua ruimte echt een probleem. De leerlingen hebben per stuk gemiddeld ruim vier vierkante meter. Bij bijvoorbeeld ‘t Nokkenwiel en de Beukelmanschool is dat zes vierkante meter. Dat zou betekenen dat de school er 370 vierkante meter bij moet hebben. Dan lijkt deze uitbreiding van veertig vierkante meter niet echt de oplossing.”

Krap
Alleen de PvdA is gematigd positief. “Het is erg veel geld, maar de ruimte is inderdaad wel krap en kan met deze uitbreiding eventueel gebruikt worden voor andere zaken als dat nodig is,” vindt Jan Lok.

Geen alternatieven
Volgens wethouder Arjan Kraijo is het bedrag inderdaad hoog, maar zijn er geen andere opties. “Er moet een constructieve buitenwand verplaatst worden. Daar hoort dit bedrag bij. Op basis van bestek en bestektekeningen hebben vier aannemers een prijs uitgebracht. De laagste prijsopgaaf bedraagt € 225.508,70, inclusief btw. De prijsopgaaf is tevens beoordeeld door het Ingenieursbureau Drechtsteden (IBD). Een alternatieve oplossing is er niet.”

Lerarenkamer
Kraijo vervolgt: “De basisschool Het Kompas dateert van 1923 en is gebouwd als een 6-klassige lagere school. Bijna een eeuw later telt de school 11 groepsruimten in het hoofdgebouw en 3 groepsruimten in 2 schoolwoningen. Inmiddels telt de school 317 leerlingen, verdeeld over 14 groepen. Wat betreft het aantal groepsruimten is er dus geen probleem, ook niet naar de toekomst toe. Het probleem ligt in het ontbreken van voldoende nevenruimten. Een personeels-/werkruimte is uiteraard veel meer dan een ruimte, waarin het personeel de pauzes doorbrengt. De ruimte wordt met diverse partijen gedeeld. Onderwijsondersteuners, orthopedagogen, schoolarts, logopedist, stagiaires, leerlingen (in kleine groepen) maken intensief gebruik van deze ruimte. Daarnaast telt de school inmiddels 28 leerkrachten. Het onderwijs kent veel parttime betrekkingen. Eigenlijk is er al enige tijd geen sprake meer van een klassieke personeelsruimte, maar van een zeer intensief gebruikte multifunctionele ruimte.”

Oplossing
Schooldirecteur Gerrit Kant zegt dat de plannen al zes à zeven jaar oud zijn. “We zijn er in 2008 / 2009 al mee begonnen. We hadden toen, op basis van de Wet primair onderwijs en de Verordening onderwijshuisvesting recht op 84m2 extra ruimte. Er werden tekeningen gemaakt, maar ineens bleek dat de nieuwe huisvestingverordening niet werd ingevoerd in Alblasserdam en ging de uitbreiding niet door. Wat ons betreft is de uitbreiding van de lerarenkamer, die voor veel meer doeleinden wordt gebruikt, een structurele oplossing. ”

Vergadering
De gemeenteraad vergadert dinsdagavond 22 september 2015 over het voorstel en beslist dan of het bedrag wordt toegekend of niet.

Basisschool-Het-Kompas-Alblasserdam