nucleair transport (Large)ALBLASSERDAM – Een aantal gemeenteraadsleden in Alblasserdam is bezorgd over de nucleaire transporten die met enige regelmaat door en langs Alblasserdam plaatsvinden. VVD’er Stavros Barzas noemt de transporten ‘zorgwekkend’. “Temeer omdat niet bekend is hoe groot de transporten zijn, wanneer ze plaatsvinden en wat voor impact het heeft als er iets misgaat,” aldus Barzas.

Bizar
De nucleaire transporten zijn onlangs wel opgenomen in het risicoprofiel van de Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid, maar inhoudelijk wordt er weinig gemeld. “Ik vind het bijzonder dat nucleair transport wel in de tabel van de Veiligheidsregio is opgenomen, maar niet is ingekleurd (geclassificeerd, red.) . Dat is best bizar. Je moet zoiets volgens mij niet verdoezelen door er geen aandacht aan te besteden. We weten nu eigenlijk alleen dat ze plaatsvinden over de A15. Als zich iets met het transport voordoet, zijn de gevolgen enorm,” stelt Theo de Gelder van het CDA, die graag meer informatie wil over de transporten.

Niet openbaar
Wethouder Arjan Kraijo laat weten: “In de openbaarheid is er niet al te veel over te zeggen. Dat zijn nu eenmaal de richtlijnen waar we ons aan moeten houden. Ik ben wel blij dat de transporten, mede op basis van de zienswijze van de Alblasserdamse gemeenteraad als punt is opgenomen in het profiel.”

Goed op de hoogte
Remy Goedhart, ambtenaar Openbare orde en Veiligheid van de gemeente Alblasserdam zegt de zorgen van de politici te begrijpen. “Ik begrijp de zorgen. Toch is het zo dat de transporten wel altijd gemeld worden. De Veiligheidsregio is goed op de hoogte en weet welke maatregelen er genomen moeten worden als er wat aan de hand is. In die zin is er al een grote slag gemaakt. Er mag alleen niet over gepraat worden, vanwege mogelijke acties,” vertelt Goedhart.

Petten
De ambtenaar vervolgt: “Wat ik wel kan zeggen is dat er weinig transporten over de A15 langs Alblasserdam gaan. Over de A16 en A27 vanuit Petten gaan grotere transporten. Bij ons gaat het vooral om kleinschalig vervoer van radioactieve stoffen.”

Bom
Reden tot zorg is er volgens Goedhart niet: “Vanuit het rijk zegt met dat de transporten zo goed geïsoleerd zijn, dat je er een bom op kunt gooien zonder dat er iets met het materiaal gebeurt. Het gaat om een hele veilige manier van transporteren.

Onder de aandacht
De (burger) raadsleden zijn met het antwoord van Goedhart voorlopig gerustgesteld, maar vinden dat het onderwerp zowel bij de gemeente als bij de Veiligheidsregio onder de aandacht moet blijven.