waterleiding (Medium)ALBLASSERDAM – Waterschap Rivierenland gaat een uit bedrijf genomen leiding van drinkwaterbedrijf Oasen overnemen. Het waterschap wil de leiding, met een lengte van zo’n twee kilometer, gaan gebruiken om afvalwater uit Nieuw-Lekkerland te transporteren naar de rioolwaterzuiveringsinstallatie (RWZI) in Alblasserdam.

Waterschap Rivierenland is blij met de overname. Momenteel wordt de rioolwaterzuivering (RWZI)  in Alblasserdam uitgebreid en gemoderniseerd. De capaciteit van de zuivering wordt verdubbeld. Hierdoor kan de oude RWZI in Nieuw Lekkerland op termijn sluiten. Dit betekent  dat er een nieuw rioolgemaal gebouwd moet worden  én een persleidingtracé aangelegd wordt vanuit Nieuw-Lekkerland naar Alblasserdam.

De totale lengte van dit tracé is vijf kilometer. De leiding van Oasen wordt onderdeel van dit tracé. Hierdoor hoeft het Waterschap ruim twee kilometer leiding minder aan te leggen. Dat betekent besparing van gemeenschapsgeld. Beide organisaties onderzoeken of er op meer punten samengewerkt kan worden.

waterleiding (Medium)