krans monumentALBLASSERDAM – Gertjan van der Kraan uit Alblasserdam heeft een gedicht met betrekking tot dodenherdenking gemaild. Dichten is een passie van Van Der Kraan. “Die passie heeft al geleid heeft tot het uitgeven van twee gedichtenbundels. De eerste bundel in augustus 2014 en de tweede in januari 2015. Momenteel leg ik de laatste hand aan de derde bundel. Ook nu kon ik het niet laten na het lezen van het thema van dit jaar,” vertelt de zestiger.

Hij vervolgt: “Ik wens ons allen toe een positief geopende blik (t.a.v. onze medemens) richting de toekomst.”

Verleden, heden en toekomst

Mijn gedachten heb ik afgewogen
Moedeloos open ik mijn ogen
En kijk vertwijfeld om me heen
Hoe blijf je tegenwoordig op de been

De schuld van het verleden
De misdaden van het heden
De fouten die zijn begaan
En nu nog steeds bestaan

Hebben we echts niets geleerd
Zijn de gevoelens reeds verteerd
Is heel ons denken al aangetast
Door een zware schuldenlast

Geen mens lijdt toch graag pijn
Er moet toch een weg te vinden zijn
Om in de toekomst na te laten
Wat we in het verleden vergaten

Zie het verleden onder ogen
En besef daarin wel overwogen
Om in de toekomst zo te leven
Dat we positief aandacht geven

Door minder aan ons zelf te denken
De zwakkeren aandacht te schenken
Van onze statustronen af te komen
Door te werken en niet door dromen

Gertjan van der Kraan

krans monument

Foto: Jan Wijninga.