Burgemeester allbasserdamALBLASSERDAM – De gemeenteraad van Alblasserdam wil de heer Jaap Paans (VVD) graag voordragen als nieuwe burgemeester voor het dorp. Dit besluit heeft de raad genomen in zijn besloten vergadering van 24 maart 2015. Op 13 november 2014 werd in de gemeenteraad de profielschets voor een nieuwe burgemeester vastgesteld: “Alblasserdam, dorp met karakter, zoekt een burgemeester.”

De vertrouwenscommissie meldt in de aanbeveling aan de raad dat nadrukkelijk is gezocht naar de kandidaat die het beste aansluit bij de profielschets. Tijdens de sollicitatiegesprekken is expliciet ook de inbreng van inwoners meegenomen. Zij konden tijdens het Havenfestival in september 2014 hun wensen kenbaar maken.

Vertrouwenscommissie
De vertrouwenscommissie typeert de heer Paans als een ‘natuurlijk leider met een sterk verbindend en enthousiasmerend vermogen’. De voorzitter van de vertrouwenscommissie, de heer Arco Strop: “Ons dorp met karakter, krijgt een burgemeester met karakter.” Wij zien in de heer Paans iemand die snel de weg zal weten te vinden in alle geledingen van onze samenleving en zich thuis zal voelen in Alblasserdam.’

Profiel
De heer Paans werkt als griffier voor de gemeente Rotterdam en heeft veel bestuurlijke ervaring vanuit de Vereniging van Griffiers en de Internationale Beroepsvereniging. Hij is 46 jaar oud, gehuwd, heeft drie kinderen en woont nu nog in Dordrecht.

Jaap Paans: “Ik ben erg blij, vereerd en dankbaar met mijn voordracht, want Alblasserdam is een prachtige gemeente waar mensen erg betrokken zijn bij elkaar. Dat weet ik uit ervaring, want ik ken er veel mensen, omdat ik er ben opgegroeid. In een eerdere functie heb ik mogen bijdragen aan de vorming van de Drechtraad. Daarom voel ik me ook verbonden met deze regio.”

Proces
Deze voordracht van de gemeenteraad gaat naar de Minister van Binnenlandse Zaken. Als hij akkoord is wordt de burgemeester door de Kroon benoemd. Daarna volgt de installatie van de burgemeester door de Commissaris van de Koning, de heer Jaap Smit. De installatie zal uiterlijk 1 juli 2015 plaatsvinden.

Burgemeester allbasserdam