Hartstichting ALBLASSERDAM – De Nederlandse Hartstichting is op zoek naar mensen die in de week van 5 tot en met 11 april 2015 willen collecteren in Alblasserdam. “We hebben dringend extra mensen nodig. Alle hulp is meer dan welkom. Naast collectanten zijn we ook op zoek naar wijkhoofden,” vertelt Trudie Kassels uit Alblasserdam.

Aanmelden
Voor het verkrijgen van meer informatie en het aanmelden als vrijwilliger/wijkhoofd/collectant, kan contact opgenomen worden met Trudie Kassels op het nummer 06-47980670.

Hartstichting
De Nederlandse Hartstichting, ook kortweg de Hartstichting genoemd, is een Nederlandse stichting, opgericht op 29 januari 1964, die actief is voor de bestrijding van hart- en vaatziekten en voor de verbetering van de overlevingskansen en van de kwaliteit van leven van hart- en vaatpatiënten. Dit doet de Hartstichting door te investeren in wetenschappelijk onderzoek om oorzaken van hart- en vaatziekten te achterhalen, en om nieuwe medische toepassingen in de praktijk te brengen.

Doorbraken
Het onderzoek van de Hartstichting heeft de afgelopen decennia bijgedragen aan doorbraken op het gebied van verbeterde operatietechnieken, zoals open hartoperatie, hart-longmachine en betere medicijnen. Onderzoek doen is mede mogelijk dankzij het geld van donateurs. Naast onderzoek houdt de Hartstichting zich bezig met preventie, patiëntenzorg en voorlichting. De Nederlandse Hartstichting ontvangt geen subsidie van de overheid.

Twee uur
De Hartstichting werkt met vele vrijwilligers die zich belangeloos inzetten, omdat ze het werk van de Hartstichting belangrijk vinden. Ieder jaar organiseren 5.000 vrijwilligers de jaarlijkse collecte tijdens de Hartweek in april. Zij worden geholpen door zo’n 60.000 collectanten. Iedere collectant loopt tijdens de collecte gemiddeld 2 uur om geld op te halen voor meer wetenschappelijk onderzoek naar hart- en vaatziekten. De Hartstichting is afhankelijk van giften van het Nederlandse publiek.

Hartstichting