ALBLASSERDAM – Op 11 februari 2015 van 8.45 uur tot 12.30 uur vindt de tweede editie plaats van de ‘’techniekroute’. In 2014 waren er negen bedrijven betrokken bij de route, inmiddels zijn dit er veertien. Onder begeleiding van ouders en leerkrachten bezoeken basisschoolleerlingen uit groep 8 in Alblasserdam twee technische bedrijven. Na afloop van deze dag is er aansluitend een inspiratieavond georganiseerd voor geïnteresseerden.

Techniekroute
De leerlingen groep 8 van elke basisschool in Alblasserdam bezoeken twee bedrijven. In het bedrijf krijgen de kinderen iets te horen, te zien en te doen. Iedereen gaat op verschillende manieren aan de slag met (technische) opdrachten. Elk bezoek duurt een uur.

Inspiratieavond
Deze dag wordt afgesloten met een inspiratieavond over ‘Gaming en onderwijs’. Dit onderwerp is gekozen door de scholen zelf. Het onderwijs is zeer geïnteresseerd in dit thema en uit de vakliteratuur komt naar voren dat de opmars van gaming bij opleidingen en trainingen groot is.

Maat
De inspiratieavond is van 18:00 – 20.00 uur met onder andere: een presentatie van Roy van Bussel, voorzitter Simulation And Gaming Association The Netherlands en een terugkoppeling van de dag met de bassischoolleerlingen, door wethouder Arjan Kraijo. Deze avond wordt gehouden bij MAAT, allround logistieke dienstverlener aan de Edisonweg 43 te Alblasserdam.

Opgeven
Heeft u interesse om deze inspiratieavond bij te wonen, geef u dan op via s.hogenbirk@alblasserdam.nl

Techniek in het onderwijs
De inspiratiedag van 11 februari a.s. past bij de focus op techniek in het onderwijs in het Arbeidsmarktprogramma Drechtsteden. Daarnaast sluit het aan op de wens van de gemeente Alblasserdam om de eigen technische bedrijven meer in beeld te brengen. De stuurgroep techniek in het onderwijs zoekt steeds nieuwe mogelijkheden om de samenwerking tussen bedrijven en scholen te bevorderen.