IMG_5613-Desktop-ResolutieALBLASSERDAM – Het parkeerterrein van sportpark Souburgh in Alblasserdam wordt uitgebreid met 39 parkeerplaatsen. Verder krijgt VV De Alblas een nieuw kunstgrasveld en wordt er een oefenkunstgrasveldje gerenoveerd. De gemeenten Alblasserdam en Molenwaard dragen, net als VV De Alblas zelf, financieel bij aan het project. De investering in het kunstgrasveld bedraagt maximaal 450.000 euro. VV De Alblas neemt hiervan 150.000 euro voor haar rekening.

Met de uitbreiding van de parkeercapaciteit op het terrein, is een bedrag van 195.000 euro gemoeid. Die investering wordt betaald uit de pot van de Gemeenschappelijke Regeling Souburgh. Het sportpark valt onder de Gemeenschappelijke Regeling Sportpark Souburgh. Deze gemeenschappelijke regeling wordt vertegenwoordigd door (grotendeels) de gemeente Alblasserdam en de gemeente Molenwaard.

Volgens Henk Haverkamp, voorzitter van VV De Alblas zijn de investeringen keihard nodig. “Het verzoek is uit noodzaak geboren. In de afgelopen tien jaar steeg ons ledenaantal van 400 naar ruim 600 leden. Dit heeft geleid tot overbelasting van ons trainingsveld, waardoor er een kale vlakte is ontstaan en het veld bij regen vaak blank staat. We hebben herhaaldelijk jeugd naar huis moeten sturen, omdat het terrein een modderpoel was. We zijn bereid om een eigen bijdrage van 150.000 euro in te leggen. Ook de huurverhoging accepteren we. Wij zijn bereid onze nek uit te steken. Ik hoop ook op support van u,” vertelde Haverkamp tijdens de gemeenteraadscommissievergadering.

En die support heeft hij inmiddels gekregen. De werkzaamheden zullen zo snel als mogelijk is, worden uitgevoerd.