IMG_5506 [Desktop Resolutie]ALBLASSERDAM – Verzinkerij Coatinc ( voorheen Nedcoat en daarvoor Verzinkerij Clements)  aan de Edisonweg in Alblasserdam is door de gemeente en de Omgevingsdienst ZHZ geplaatst in het ‘aandachtsdossier’. “Dat heeft alles te maken met de klachten die over het bedrijf binnenkwamen. Er werd onder meer geklaagd over witte rook. Het bedrijf is bezig met verbeteringen,” aldus wethouder Arjan Kraijo deze week tijdens de gemeenteraadscommissievergadering.

Inspecteurs
Regelmatig hing er rondom het bedrijf een dikke laag rook. Hierover kwamen bij de Omgevingsdienst klachten binnen.  Marcel Rietbergen, afdelingshoofd bij de Omgevingsdienst licht toe: “In het overzicht van klachten over bedrijven waar de gemeente het bevoegd gezag is, valt alleen Coatinc Alblasserdam op. Over Coatinc Alblasserdam zijn in de eerste periode 7 klachten en in de tweede periode 3 klachten ingediend op het gebied van geluid en geur. Onze inspecteurs zijn bij het bedrijf langs geweest en constateerden dat voldaan werd aan de voorschriften. Wel zagen zij dat het rookprobleem deels voorkomen kon worden door de deuren van het bad, na het dompelen, later open te doen. De laatste periode is er een nadrukkelijke afname van het aantal klachten.”

Salmiak
De witte rook ontstaat doordat kleine deeltjes salmiak, ook wel ammoniumchloride genoemd, samenkomen met vochtige lucht. Daardoor groeien de deeltjes en worden ze zichtbaar in de vorm van rook. Wouter van den Berg, directeur van Coatinc vertelt: “Hoewel de stof binnen de milieuvergunning valt, hebben we in de afgelopen maanden maatregelen genomen. De omkasting is verbeterd en we doen na het fluxen de luiken niet meer direct open. Daarnaast gebruiken we meer kalium en iets minder salmiak. Hierdoor is de rookontwikkeling afgenomen. Vanaf de zomervakantie zijn er geen klachten meer binnengekomen over de rook. De komende tijd gaan we de kieren van de omkasting nog verder afdichten.”

Dropje
De rook die vrijkomt, is volgens Van den Berg geen gevaarlijke rook. “Eet je wel eens een dropje? Daarvan is de basis ook salmiak. De concentratie is alleen anders. Het is geen risicovolle rook.” Rietbergen van de Omgevingsdienst vult aan: “Uiteraard is rook nooit gezond. Daarom kijken wij naar de concentraties op leefniveau. De vastgestelde waardes zijn niet overschreden en vallen binnen de milieuvergunning.”

Geluidshinder
Behalve klachten over rook, waren er ook klachten over geluidsoverlast. Ook daar is aan gewerkt. Er wordt tegenwoordig gebruik gemaakt van nieuwe heftrucks en in de nacht wordt er niet meer gewerkt. Van den Berg: “We werken in principe tot 23.00 uur en uiterlijk tot 01.00 uur. Om 06.00 uur starten we weer.”

Fluxbad
De stof salmiak wordt gebruikt om zink beter op staal te laten hechten. Dit gebeurt tijdens het fluxen. Na een fluxbad vormt zich op het staaloppervlak ene fluxlaagje dat er voor zorgt dat het staal niet opnieuw gaat roesten, voordat het in aanraking komt met gesmolten zink. Bij contact met het gesmolten zink ontbindt het fluxlaagje waardoor een goede bevloeiing van het staaloppervlak met het vloeibare zink tot stand komt.

IMG_1104 [Desktop Resolutie] IMG_1126 [Desktop Resolutie] IMG_5493 [Desktop Resolutie] IMG_5498 [Desktop Resolutie] IMG_5501 [Desktop Resolutie] IMG_5506 [Desktop Resolutie] IMG_5517 [Desktop Resolutie] IMG_5524 [Desktop Resolutie] IMG_5541 [Desktop Resolutie]