Nedstaal AlblasserdamALBLASSERDAM – Staalbedrijf Nedstaal in Alblasserdam heeft woensdag 15 oktober 2014 bij de rechtbank in Rotterdam uitstel van betaling aangevraagd, omdat ze haar schuldeisers niet meer kan betalen. Ze heeft tevens verzocht om een zogenaamde afkoelingsperiode. Dit laatste is gedaan om de bewindvoerders de gelegenheid te geven om te bepalen welke goederen zij voor de onderneming willen behouden, bijvoorbeeld met het oog op de voortzetting of de verkoop van het bedrijf. Nedstaal is met 280 personeelsleden een van de gevestigde werkgevers in de regio.

Nedstaal is met een omzet van bijna 100 miljoen euro op jaarbasis tevens een in de markt erkende producent van zogenaamd blokgegoten staal voor de smeedmarkt, en daarnaast een van de grote marktspelers op het gebied van de productie van staal voor het maken van kogellagers voor de auto-industrie.

Crisis
De onderneming kampt al sinds het begin van de crisis in 2009 met verliezen en haar positie is aan het verslechteren. Dit wordt veroorzaakt door een combinatie van relatief hoge inkoopprijzen en lage marktprijzen en voortdurende zwakke vraag in de sectoren machinebouw, mijnbouw, windenergie en grote investeringsgoederen. Een groot deel van de omzet in de smeedmarkt wordt behaald in Duitsland, Italië en Frankrijk. De grote klanten van de onderneming in deze landen hebben zelf last van forse vraaguitval. De Rechtbank heeft vandaag twee bewindvoerders benoemd om samen met de directie de verdere koers van de onderneming te gaan bepalen.

Bewindvoerders
De bewindvoerders zijn mr. J.P.M. Borsboom en mr. R.J.R.M. de Bok. Nedstaal verwacht dat in de adempauze die deze procedure haar zal kunnen brengen, in overleg met de bewindvoerders, een oplossing voor de schuldenproblematiek gevonden zal kunnen worden. Dit betreft met name haar aanzienlijke verplichtingen aan leveranciers. Nedstaal heeft actief geprobeerd een strategische koper te vinden om gezamenlijk de uitdagingen waar deze industrie voor staat op een succesvolle manier onder ogen te zien. Er lopen in dat kader gesprekken met meerdere partijen, waarvan enkele reeds in een gevorderd stadium zijn aanbeland. Om die reden is de huidige inschatting dat rekening wordt gehouden met een faillissement, maar dat verkoop van Nedstaal met behoud van gedeeltelijke werkgelegenheid voor de regio tot de reële mogelijkheden behoort. De onderneming zet in op behoud van de productiefaciliteit in Alblasserdam, optimaal behoud van banen en de beste oplossing voor haar schuldeisers en alle overige betrokkenen. 320010312/12923504.6

Team en communicatie
De onderneming is zich ten volle bewust van het feit dat zij uitsluitend met maximale gezamenlijke inspanning de grote moeilijkheden en onzekerheden die de komende weken brengen voor personeel, klanten en toeleveranciers te boven zal kunnen komen. Het zal voor de directie en bewindvoerders niet mogelijk zijn om de komende uren en dagen met alle partijen die deze ontwikkeling indringend raakt zich persoonlijk te verstaan. De communicatielijnen over personele vragen, vragen omtrent inkoop en productie en vragen over belevering en betaling zullen lopen voor de werknemers via de leidinggevenden, en voor derden via het volgende e-mailadres: info@nedstaal.nl

Voorportaal failliessement
Surseance van betaling houdt in dat de rechter een beschikking geeft die bepaalt dat er gedurende en bepaalde tijd de schuldeisers niet betaald hoeven te worden. Een bedrijf kan zodoende alsnog orde op zaken stellen. In de praktijk wordt een surseance ‘het voorportaal van het faillissement’ genoemd, omdat het orde op zaken stellen in het overgrote deel van de gevallen niet / onvoldoende lukt. Een doorstart behoort in zo’n geval tot de mogelijkheden.