IMG_1423 (Medium)ALBLASSERDAM – Met het lossen van het startschot voor de Vlottenrace en het uitreiken van de naar hem vernoemde wisseltrofee heeft burgemeester Bert Blase deze week, na bijna vijf jaar burgemeesterschap zijn laatste ‘officiële’ handelingen in Alblasserdam verricht. Daarna nam hij samen met zijn echtgenote Jacqueline, tijdens een druk bezochte ‘bijeenkomst van ontmoeting’ afscheid van de Alblasserdamse samenleving. Dit gebeurde in en rondom cultureel centrum Landvast.

Erepenning als blijk van waardering
Eerder op de dag was het burgemeestersechtpaar al toegezongen door de Alblasserdamse schooljeugd en schudden collega-bestuurders en relaties hem  de hand tijdens een receptie in Landvast. Bij die gelegenheid reikte vice-voorzitter van de gemeenteraad Rinus van Lavieren hem de erepenning van Alblasserdam uit, als blijk van waardering voor zijn inzet voor Alblasserdam en zijn inwoners, ondernemers en organisaties. Blase is per 1 augustus jl. benoemd tot waarnemend burgemeester van Vlaardingen. Burgemeester Jan Heijkoop van Hendrik-Ido-Ambacht neemt het burgemeesterschap van Alblasserdam tijdelijk waar tot er een nieuwe kroonbenoemde burgemeester is benoemd.

KIDS
‘s Avonds wachtte Blase nog een fraai cadeau: namens de gemeenteraad en het college van B&W reikte fractievoorzitter Ramon Pardo Kruidenier van D66 hem een cheque uit van € 2.500,-  Deze is bestemd voor KIDS Alblasserdam, het speciale fonds dat Blase nalaat aan de kinderen van Alblasserdam om hun dromen en wensen te realiseren. Diverse donateurs hebben de kas van Stichting KIDS verder gevuld. Op de dag na het afscheid van burgemeester Blase stond de teller al op €4226,43.

Blij
Het bestuur van KIDS is blij met dit startkapitaal om ideeën en dromen waar te maken. Eind oktober wordt de website van KIDS gelanceerd. Via deze website kunnen zowel wensen worden ingediend als donaties worden geschonken. Het nieuwe rekeningnummer wordt dan ook bekend gemaakt. Tot die tijd kunnen bijdragen nog overgemaakt worden op rekening NL21RABO0138068216 t.n.v. Gemeente Alblasserdam onder vermelding van ‘donatie KIDS’.

Online
Het bestuur hoopt de stichting vooral bekend te maken bij scholen, verenigingen en andere organisaties die veel met de Alblasserdamse jeugd te maken hebben. Intussen is KIDS al online via Twitter te volgen: @KIDS_Albl_dam. Kinderen die hun wens of droom nu al willen voorleggen aan het bestuur, kunnen een brief schrijven aan Stichting KIDS, p/a De Spil 10, 2954 PB Alblasserdam.

IMG_1447 (Medium) IMG_1428 (Medium) IMG_1423 (Medium) IMG_1408 (Medium) IMG_1403 (Medium) IMG_1394 (Medium) IMG_1326 (Medium)