wachtgeldALBLASSERDAM – De VVD in Alblasserdam heeft deze week, tijdens de algemene beschouwingen, een moreel beroep gedaan op een Alblasserdamse oud-wethouder en zijn partij (SGP) om af te zien van de wachtgeldregeling waar hij momenteel gebruik van maakt. Volgens VVD’er Freek de Gier is de weerstand tegen de wachtgeldregeling, gezien de noodzakelijke bezuinigingen, groot. Op dit moment krijgt de oud-wethouder jaarlijks een (aanvul)salaris dat wordt betaald door de gemeente. In de afgelopen drie jaar ging het om 24.417,07 euro (2013), 25586,67 euro (2012) en 16.395,28 euro (2011).

Moreel beroep
“De regeling is legitiem en noodzakelijk en bedoeld voor wethouders om een periode naar een nieuwe betaalde baan te overbruggen en prima voor de mensen die er gebruik van moeten maken. De regeling is echter niet bedoeld om naast het met een nieuwe baan verdiende salaris over meerdere jaren en collegeperiodes heen aan te blijven vullen met een aanzienlijke bijdrage uit deze regeling. Wij doen dan ook een moreel beroep op de oud-wethouder en zijn partij om verder af te zien van de wachtgeldregeling nu er al meerjarig sprake is van een nieuw betaalde baan,” aldus De Gier.

Niet afdwingbaar
Burgemeester Bert Blase vertelde woensdagavond 9 juli ‘prudent’ met de situatie te willen omgaan. “Het college van B&W heeft dezelfde blik als u en ik heb namens B&W een moreel appèl op de betrokkene gedaan. De komende weken ga ik met de betrokkene rond de tafel, om te zien of dit appèl geëffectueerd kan worden. De belangrijkste rol ligt echter bij de betrokkene zelf, omdat het om een niet-afdwingbare of een door mij of het college te beïnvloeden regeling is waarvan hij gebruik maakt.”

Niet maken
Ramon Pardo van de D66 vindt dat de VVD het niet kan maken om de SGP, de partij van de oud-wethouder, er bij te betrekken. “Een appèl op hem persoonlijk kan perfect, maar u kunt het naar ons inziens niet maken dit beroep ook te doen op zijn partij,” aldus Pardo. SGP-raadslid Jan-Willem de Leeuw vertelde dat zijn fractie zowel met de burgemeester als met de oud-wethouder in gesprek is.

2021
De betreffende wethouder vertrok zo’n acht jaar geleden bij de gemeente Alblasserdam en ontvangt sinds die tijd wachtgeld. Zijn regeling loopt officieel nog tot 2021. Wachtgeld is in Nederland de informele naam voor een werkloosheidsuitkering voor politici en bestuurders. Men ontvangt het na ontslag of na beëindiging van het (verkiezings-)mandaat, in afwachting van ander werk of een pensioen.

Nog één
Tot maart 2014 kreeg ook een tweede Alblasserdamse oud-wethouder (PvdA) wachtgeld. Hij vertrok veertien jaar geleden bij de gemeente Alblasserdam en heeft tot aan zijn pensioen in maart (14 jaar lang) gebruikgemaakt van de regeling.