ondergrondse containersALBLASSERDAM – De gemeente Alblasserdam start eind deze maand met het plaatsen van ondergrondse afvalcontainers bij hoogbouw. Deze ondergrondse containers vervangen de betonnen wijkcontainers en kleine inpandige containers. “Met de ondergrondse containers willen we de kwaliteit van de woonomgeving verhogen en tegelijkertijd de inzamelkosten verlagen”, aldus wethouder Peter Verheij van ‘buitenruimte’.

 Locaties
De ondergrondse containers komen zoveel mogelijk op de locatie van de huidige containers. Op deze kaart staan de nieuwe locaties weergegeven. Het college van burgemeester en wethouders heeft het locatieplan afgelopen maand vastgesteld. Bepalende factoren voor plaatsing zijn onder meer loopafstand, het aantal te verwachten gebruikers, kabels, leidingen en riolering in de grond, de bereikbaarheid voor het inzamelvoertuig, de verkeersveiligheid bij het legen en de inpasbaarheid in de omgeving.

Inloopavond
De gemeente heeft bewoners die straks hun afval in een ondergrondse container gaan storten huis aan huis geïnformeerd. Heeft u nog vragen of wilt u de locaties op grote kaart bekijken? Dan kunt u hiervoor op 16 juni 2014 tussen 19.30 en 21.00 uur terecht bij medewerkers van de gemeente in de grote zaal van de Alblashof.

Beleid
De vervanging van bovengrondse restafvalcontainers door ondergrondse containers is beleid dat door de gemeenteraad is vastgesteld. Ook bij laagbouw worden tijdens nieuwbouw en reconstructies ondergrondse containers geplaatst.

740.000 euro
De gemeenteraad heeft vorig jaar maart een bedrag van 740.000 euro beschikbaar gesteld om de containers bij hoogbouw te plaatsen. Uiteindelijk is het de bedoeling dat de bovengrondse containers in heel Alblasserdam worden vervangen voor ondergrondse. Vanwege het prijskaartje wordt de plaatsing van de ongeveer zeventig ondergrondse containers bij laagbouw de komende 35 jaar gekoppeld aan reconstructies.