plataan trossALBLASSERDAM – De andere plataan die nog overeind stond bij het Trosgebouw langs de dijk in Alblasserdam, is dinsdag 29 april ook omgezaagd. Dit gebeurde nadat het college van burgemeester en wethouders besloot om de afgegeven kapvergunning, ondanks het bezwaar van de Stichting Groene Long, in stand te laten. De gemeente zegt zich echter niet vinden in de bezwaarpunten van de Groene Long en wees om die reden het het bezwaar af.

Onderbouwing
Bij dit besluit heeft de gemeente alle relevante belangen meegewogen. De vergunning is verleend conform de Bomenverordening. De bomen zijn niet van een beschermde soort. Daarnaast zijn ze gelet op de ligging ten opzichte van de dijk en tussengelegen bebouwing niet beeldbepalend voor het dorp. Bovendien is het technisch zeer ingewikkeld om de bomen te behouden en is het de vraag of de bomen de bouwwerkzaamheden overleven,” licht een woordvoerder van de gemeente toe. De gemeente besluit daarom tot handhaving van de vergunning. Met de ontwikkelaar is herplant van twee nieuwe platanen met een omtrek van 70 tot 80 cm afgesproken.

Mediation
Naar aanleiding van de behandeling van het bezwaar door de Commissie van Advies voor de Bezwaarschriften heeft de gemeente getracht tot een compromis te komen met de stichting De Groene Long. De gemeente betreurt het dat zij niet heeft ingestemd met het voorstel. De gemeente heeft hierop nieuw advies ingewonnen en besloten de vergunning in stand te laten.

Te vroeg
Één van de twee oude platanen voor het Trosgebouw langs de Oost-Kinderdijk in Alblasserdam werd donderdagochtend 3 april gekapt. De gemeente heeft toen het werk direct stil laten leggen omdat de kap tegen de afspraken in werd uitgevoerd. “Wij vinden de handelswijze van de ontwikkelaar onaanvaardbaar en hebben Reuvers ter verantwoording geroepen,” zei toen een woordvoerster van de gemeente. Er waren namelijk afspraken gemaakt dat zolang er gegronde bezwaren waren, de bomen zouden blijven staan. Diezelfde week is de ontwikkelaar bij de gemeente op bezoek geweest en is de situatie besproken. Verder werd afgesproken dat de tweede plataan nog zou blijven staan, totdat er meer duidelijkheid was over de bezwaren.

De tweede plataan ging dinsdag alsnog om. Op het filmpje hieronder, dat gemaakt is door Riens Gort, is te zien hoe de boom tegen de vlakte gaat. Ook de foto bij dit artikel is gemaakt door Riens Gort.

Bas van der Rhee uit Alblasserdam maakte een gedicht over de gevelde bomen en het gebied bij het trosgebouw.

Alblasserdam

 ‘Bedroefd en treurig,
kijk ik naar,
de neergeslagen bomen.
Groene velden,
dikke stammen,
worden naar de grond gehaald,
net als kleine takken.
Vind wat moois,
het liefst nog groen.
Bescherm het tegen de beesten,
die daar kastelen planten,
‘‘Goed’’ voor het dorp,
‘‘goed’’ voor het land,
‘‘goed’’ voor ons mensen,
en ‘‘goed voor de poen.
Een mooi stukje,
wilde natuur,
tussen de huizen
en wegen door.
Wordt van ons weggekaapt.
En wat kunnen wij doen?
Blijven staan,
en kijken naar,
beesten die maar denken aan,
geld, geld, geld.
Maar vooral datgene wat telt,
geld.
Met een absurd grote hark,
grijpen zij het geld,
dat opnieuw,
binnen is komen stromen.
Want wat verdien je nou,
met een stukje wilde natuur?
Uiteraard geen rooie cent.
Rust krijg je er wel,
wat ik tussen die luxe stenen,
totaal niet vind.
Nog meer drukte,
en nog meer gebonk.
Ik mis nu al de tijden,
dat ik daar,
heerlijk in mijn eentje,
rustig genieten kon.

Bas van der Rhee