IMG_3424-Desktop-ResolutieALBLASSERDAM – Dit jaar adopteren de leerlingen van groep 8 van basisschool ‘t Nokkenwiel het monument aan de Polderstraat in Alblasserdam. Tijdens een officiële plechtigheid op woensdag 9 april 2014 om 08.30 uur in de burgerzaal van het gemeentehuis wordt het adoptieproces gestart met een welkomstwoord van de burgemeester. Daarna geven de leerlingen een presentatie van hun schoolproject over de Tweede Wereldoorlog. De kinderen maken gebruik van lesmateriaal dat is ontwikkeld door de Historische Vereniging West-Alblasserwaard.
Vervolgens lopen de leerlingen en alle genodigden in een gezamenlijke tocht naar de Polderstraat om door middel van een kranslegging symbolisch de adoptie te aanvaarden.  Aan de hand van het oorlogsmonument leren de kinderen over de lokale geschiedenis van de Tweede Wereldoorlog, de traditie van herdenken en de rituelen die daar bij horen. De Alblasserdamse basisscholen doen al vele jaren mee met dit project. ‘Adopteer een monument’  is een landelijk onderwijsproject waarbij leerlingen van groep 7 en groep 8 van het basisonderwijs een oorlogsmonument in hun eigen dorp of buurt adopteren. Tijdens de dodenherdenking zal een aantal leerlingen ’t Nokkenwiel, locatie Maasstraat aanwezig zijn en meedoen met de plechtigheid.

Zondag 4 mei
De dodenherdenking van 4 mei vindt dit jaar ook in Alblasserdam plaats op een zondag. In diverse plaatsen in het land vindt de herdenking, vanwege de zondagsrust, op zaterdag 3 mei plaats. Het gaat daarbij om plaatsen in de ‘biblebelt’ zoals Staphorst, Opheusden en Ochten. “Dodenherdenking zou op zichzelf wel op een zondag passen, maar er moeten voorbereidingen voor de plechtigheid worden getroffen en dat zou de zondagsrust wel verstoren. Iedereen die dat wil moet bij de dodenherdenking aanwezig kunnen zijn. Op een zondag zouden mogelijk veel gelovigen verstek laten gaan, aldus de stichting 4 Mei Staphorst tegenover Nu.nl.

Het programma ziet er als volgt uit:

Zondag 4 mei – Nationale Dodenherdenking Alblasserdam

18.30                           Ontvangst van veteranen, nabestaanden van veteranen, begeleiders en belangstellenden in Landvast.
19.00-19.30               Aanvang Herdenkingsdienst  in Landvast, georganiseerd door de  samenwerkende kerken
(Werkgroep Herdenkingsdienst 4 mei).
19.40                           Vertrek “Stille Tocht” vanaf het Raadhuisplein naar het Oorlogsmonument.
20.00                           Even voor de klok van de Grote Kerk acht uur slaat klinkt het trompetsignaal
“Stilte” ter aankondiging van de twee minuten te houden stilte.
20.25                           Einde van de plechtigheden bij het Oorlogsmonument.