IMG_6584 (Medium)ALBLASSERDAM – Het heeft bloed, zweet en tranen gekost om een voetbalkooi in Alblasserdam te realiseren, maar nu de kooi sinds een week langs de Van Eesterensingel staat, kan geconcludeerd worden dat de nieuwe speelplek een groot succes is. De voetbalkooi wordt dagelijks door tientallen jongeren uit Alblasserdam bezocht. Ook de kinderen van basisschool Het Palet maken gretig gebruik van de voorziening.

Bij de kinderboerderij
Tot 2011 stond in het Damdorp een voetbalkooi bij het Van Nesplantsoen. Die kooi moest op last van de bestuursrechter worden weggehaald, omdat de voorziening op die plaats in strijd was met het bestemmingsplan. Enkele weken later stelde wethouder Ad Cardon voor om een nieuwe kooi te bouwen bij het speeltuintje langs de Wilde Woutstraat bij het Makado. Dat idee stuitte echter op zóveel verzet van omwonenden (Nedersassen, red.), dat er naar alternatieve locaties werd gezocht. De jeugdgemeenteraad stelde voor om de voorziening bij de kinderboerderij te plaatsen. Dat idee bleek wel haalbaar. Afgelopen week werd de speelplek in gebruik genomen.

35 jongeren
De nieuwe kooi aan de Van Eesterensingel is voorzien van stalen draden in plaats van hekwerk, zodat geluidsoverlast beperkt blijft. Verder is er een balk bij de ingang geplaatst, om te voorkomen dat fietsen en scooters binnen de kooi neergezet worden. De jongeren die gebruikmaken van de kooi zijn positief over de aanwinst in het dorp: “Het is een mooie, hoge kooi met goede doelen en goed kunstgras,” vertelt Gerwin Korevaar. “Elke dag komen hier verspreid over dag wel een stuk of 35 jongeren om te voetballen,” vult Jari Zijderveld aan. Ook vanuit de naastgelegen basisschool wordt positief gereageerd. Meester Willem, de conciërge van Het Palet, vertelt: “Het schoolplein bij de school is eigenlijk te klein. Hier kunnen de kinderen lekker hun energie kwijt. Vanuit alle groepen wordt er gebruik van gemaakt. Wat ons betreft is de nieuwe kooi een groot succes.”

Prullenbakken
De jongeren zeggen alleen nog een prullenbak, een ‘chillbankje’ en verlichting te missen. Één van de jongen vertelt: “Nu wordt er nog wel eens wat afval in en naast de kooi gegooid. Als er een vuilnisbak zou staan, zou dat minder gebeuren denk ik.” Navraag bij de gemeente Alblasserdam leert dat er op korte termijn vuilnisbakken worden geplaatst. Over het idee om bankjes te plaatsen, wordt nog nagedacht. De kans dat er verlichting in de kooi komt, is nihil.

600.000 euro
De voetbalkooi is onderdeel van de herinrichting van ‘De Plantage’. De Alblasserdamse gemeenteraad stelde in september 2013 een bedrag van bijna 600.000 euro beschikbaar voor het totale project. De Plantage is het gebied tussen de kinderboerderij langs de Plantageweg en basisschool Het Palet aan de Van Eesterensingel. Behalve de voetbalkooi, komt er een speeltuin en een schoolplein. Om dat schoolplein te kunnen realiseren, wordt een deel van de H.J. de Haanstraat verlegd. Verder zullen er ondergrondse containers aangelegd worden en worden de huidige vlonders en beschoeiingen gerenoveerd.

Opening
Binnenkort wordt de speelplek officieel geopend door een bekende ex-profvoetballer.

Tekst en foto’s: Peter Stam.

IMG_6584 (Medium)

IMG_6588 (Medium) IMG_6591 (Medium) IMG_6597 (Medium) IMG_6706 (Medium) IMG_6707 (Medium) IMG_6715 (Medium)

Foto: Jari Zijderveld.

Foto: Jari Zijderveld.