tennishalALBLASSERDAM – De Alblasserdamse tennisvereniging heeft een plan bedacht, waardoor het mogelijk wordt om in de winter te kunnen tennissen op overdekte tennisbanen op sportpark Souburgh. Als er genoeg inschrijvingen zijn, wordt de tent vanaf oktober 2014 opgezet. De inschrijving voor het huren van een overdekte tennisbaan op het tennispark voor de winter 2014-2015 is inmiddels geopend. Zowel ATV-leden als niet-ATV-leden kunnen zich inschrijven om de baan komende winter te huren. Hoe meer mensen dit doen, hoe sneller het plan gerealiseerd kan worden.

Commissie Dak
De commissie Dak heeft in 2012 opdracht gekregen van het bestuur van de tennisvereniging de mogelijkheden te onderzoeken om een tweetal tennis banen te overkappen. Daarbij was een belangrijke voorwaarde dat de financiële risico’s van een dergelijke investering voor de vereniging minimaal zouden moeten zijn. Het is gebleken dat door verbeterde technische mogelijkheden er tegenwoordig ook tijdelijke oplossingen zijn voor bestaande tennisbanen van elke ondergrond, volledig verwarmd en met verlichting. Daarmee wordt het mogelijk voor tennisverenigingen, tennisscholen en andere liefhebbers om het hele jaar door tennis te spelen, onafhankelijk van de weersomstandigheden en zonder een permanente investering.

Aantrekkelijk alternatief
“Het traject is nu in een cruciale fase, waarin de (financiele) haalbaarheid centraal staat. Deze staat of valt met het aantal gebruikers cq. de bezettingsgraad van de banen tijdens de openingsuren. We hebben als vereniging daarbij als voorwaarde gesteld de baanhuur laag te houden waarmee het voor de leden aantrekkelijk wordt om ook tijdens de winterperiode van onze eigen faciliteiten gebruik te maken. Uiteraard geldt dat ook voor de bar. Wij denken daarom bij ATV een zeer aantrekkelijk alternatief te hebben voor leden en niet-leden die nu buiten het dorp een baan huren,” vertelt Henri de Wit, voorzitter van ATV.

Schrijven
Inschrijven voor het initiatief kan via deze website. Het is zaak dat dit inschrijven zo snel mogelijk gebeurt, omdat deze maand al beslist wordt of het plan doorgaat of niet en dat is onder meer afhankelijk van het aantal inschrijvers