De Cyclus aan de Noord in Alblasserdam kunstwerk van Henk van BennekumALBLASSERDAM – De gemeente Alblasserdam moet bij gemeentelijke bouwprojecten één procent van de investering gebruiken voor kunst in de openbare ruimte. Dat vindt wethouder Ad Cardon. Hij stelt namens het college van burgemeester en wethouders voor aan de gemeenteraad om vanaf heden deze regeling in te voeren. Dit houdt in dat er, als de raad instemt, ook bij het nieuwe zwembad en bij de nieuwe Beukelmanschool geld vrijgemaakt wordt voor een kunstwerk.

Rondje Haven
Verder wil de Cardon dat er 20.000 euro beschikbaar komt voor een kunstwerk in de zogenoemde ‘beeldenroute’. De wens van de wethouder is dat er rondom de Haven in Alblasserdam een beeldenroute komt, die vervolgens verbonden wordt met andere routes in de Drechtsteden zodat er een ‘parelsnoer’ ontstaat. Om het ‘Rondje Haven’ nog aantrekkelijker te maken zullen de beelden verlicht worden.

Toekomst
Over het voorstel over de één-procentsregeling zegt Cardon: “Door de invoering van een percentageregeling voor beeldende kunst, krijgt kunst in de openbare ruimte in de toekomst ook prioriteit bij de ontwikkeling van (nieuwe) gebouwen.”

Vervangende kunst
Tot slot wil de wethouder graag dat als er kunst verloren gaat of niet meer in de context past, bij bijvoorbeeld sloop of renovatie van openbare gebouwen, de kunstenaar een nieuw werk kan plaatsen. Cardon: “Door deze beleidsregel wordt de kans dat kunst (sluipenderwijs) aan de gemeenschap wordt onttrokken kleiner.

Vergadering
De gemeenteraadscommissie besprak het voorstel deze week, maar nog niet alle partijen konden instemmen. Daarom wordt er dinsdag nogmaals over gesproken tijdens de raadsvergadering.