IMG_2147-KopieALBLASSERDAM – Tijdens een controle van `de bomen in het bosperceel naast het ‘Fort’ van de scouting in Alblasserdam, is gebleken dat een aantal bomen in dusdanig slechte staat is, dat actie noodzakelijk is om de veiligheid van de bezoekers te kunnen garanderen. Dat schrijft het college van burgemeester en wethouder in een voorstel aan de gemeenteraad. Het college stelt voor om, in overleg met de stichting Groene Long, het hele perceel aan te pakken en alle slechte bomen te kappen.  In het totaal is hier 66.050 euro voor nodig.

Telekraan
Als de raad instemt met het voorstel, zullen de slechte bomen met behulp van een telekraan, die op een naastliggend perceel wordt, verwijderd worden. Er zijn al afspraken met de eigenaar van het perceel, dat de gemeente het stuk land voor 3000 euro mag gebruiken.

Nieuwe aanplant niet nodig
“Doordat bij deze werkwijze de gekapte bomen niet omvallen en weggesleept hoeven worden, kunnen we zoveel mogelijk achterblijvende waardevolle bomen en beplanting sparen. De achterblijvende bomen en de onderbeplanting krijgen de ruimte om weer uit te groeien tot een nieuw duurzaam bos. Nieuwe aanplant is hierdoor niet nodig,” schrijft wethouder Cardon in de brief.

Begin 2014
Het werkt moet voor begin februari 2014 uitgevoerd worden, omdat vanaf die tijd de reigerkolonie zich weer in  het gebied verzamelt. Tijdens de aanpak, zal er ook gekeken worden naar de aanleg van een ‘natuurleerpad’ als educatieve en recreatieve toevoeging aan het perceel. Dit sluit volgens Cardon aan met de plannen voor het mogelijk realiseren van een ‘natuurspeeltuin’ op het naastliggend perceel.

Vleermuizen
Om de werkzaamheden uit te kunnen voeren is er eerst een ecologisch onderzoek gedurende één jaar uitgevoerd. Naar aanleiding van dit onderzoek is ontheffing bij het ministerie van Economische Zaken aangevraagd vanwege vleermuizen in het perceel. Daarnaast is bij de omgevingsdienst een kapvergunning aangevraagd.

Kostenoverzicht
Het kostenoverzicht ziet er als volgt uit: 21.000 euro voor ‘voorbereiding eigen uren’, 7.950 euro voor de onderzoekskosten, 3.000 euro voor de gebruiksvergoeding van het particuliere perceel, 30.900 euro voor de uitvoering en 3.200 euro voor de ‘uitvoering eigen uren’.

Vergadering
Het complete voorstel wordt woensdagavond 11 december tijdens de commissievergadering in het gemeentehuis over ‘Grondgebied’ besproken.