IMG_7956 [Desktop Resolutie]ALBLASSERDAM – De D66 wil niet dat er een nieuwe boerderij ín de polder langs het Kortland in Alblasserdam wordt gebouwd. Volgens D66’er Marko Stout is de locatie absoluut ongewenst en ongeschikt. “U gaat als college voorbij aan tal van regels en waarden en u schept daarmee een vreselijk precedent, waardoor de kans bestaat dat we door een volgende initiatiefnemer niet serieus genomen worden,” zei Stout dinsdagavond 19 november tijdens de commissievergadering ‘Grondgebied’.

Limousine vee
Ondernemer Teus Dekker wil de oude, vervallen boerderij aan het Kortland 42 afbreken en een stuk verderop in de polder een nieuwe boerderij met stal daarvoor in de plaats bouwen. In de stal wil Dekker ‘excellent limousine vee’ fokken. Omdat de plannen afwijken van het bestemmingsplan, is er toestemming nodig van de gemeenteraad en de provincie om daar te bouwen. “De ruimtelijke onderbouwing laat zien dat de inpassing zo optimaal mogelijk is gemaakt met duurzaamheidstoepassingen, groenplan en passende architectuur,” zo schrijft wethouder Veerman in een raadsinformatiebrief.

Drastische verandering
De D66 is bang dat met de bouw van de boerderij, meer initiatiefnemers zich gaan aandienen met bouwplannen die volgens het bestemmingsplan niet mogelijk zijn. “Wij staan zeker achter het initiatief om in dat gebied een boerderij te bouwen, maar niet midden in de polder. Het patroon van de veenweideverkaveling mag volgens uw eigen college niet worden aangetast, de sloten mogen niet gedempt worden en er zijn archeologische waardes aanwezig waar we zuinig mee moeten omgaan. Verder heeft het gebied als bestemming ‘natuurwaarde’. Het aanzicht van de polder zal voor iedere Alblasserdammer drastisch veranderen. Bouwen in dit gebied zou niet getolereerd moeten worden,” vindt Stout.

Oude locatie
D66 ziet liever dat er gebouwd wordt op de locatie van de oude boerderij. “Daar wordt nu niet voor gekozen vanwege de zogenoemde molenbiotoop. Maar dit biotoop is in dit geval ondergeschikt, omdat de molen niet hoeft te draaien. Het windrecht prefereren boven al die andere waarden, gaat ons te ver.”

Verbetering
Volgens wethouder Sjoerd Veerman is de nieuwbouw van de boerderij een verbetering: “Vervangende nieuwbouw, mits er zorgvuldig aandacht wordt besteed aan de ruimtelijke inpassing, zal een grote kwaliteitsverbetering betekenen voor het gebied. Daarnaast wordt het baggerdepot aangepakt, wat een extra kwaliteitsverbetering betekent en een maatschappelijk probleem oplost.”

Precedentwerking
Over de mogelijke precedentwerking zei de wethouder: “Dit gaat om een uitzondering en kan daarom geen precedentwerking hebben. We willen niet meer verstening in de polder. Er komt daarom geen toevoeging, maar een vervanging. Het oude pand wordt afgebroken en er wordt een nieuwe gebouwd.”

Raadsvergadering
De VVD, SGP, CU, PvdA en het CDA gaven aan geen bedenkingen te hebben bij de plannen. De VVD gaf nog wel als kanttekening mee dat de partij er zeker van wil zijn dat het besluit geen precedentwerking tot gevolg zal hebben. Volgende week dinsdag wordt het onderwerp tijdens de raadsvergadering besproken en zal er ook beslist worden of de verklaring van ‘geen bedenkingen’ getekend wordt of niet. Als de raad en de provincie akkoord gaan, kan er op zijn vroegst na de zomer van 2014 gebouwd worden.

 

IMG_7956 [Desktop Resolutie]

IMG_7953 [Desktop Resolutie] IMG_7958 [Desktop Resolutie] IMG_7965 [Desktop Resolutie] IMG_7947 [Desktop Resolutie]