IMG_5292 [Desktop Resolutie]ALBLASSERDAM – Op 7 oktober 2013 is drinkwaterleidingbedrijf Oasen begonnen met de aanleg van een nieuwe hoofdwaterleiding op de Oude Torenweg. Tijdens de werkzaamheden is er vervuilde grond aangetroffen. Volgens planning zouden de werkzaamheden rond 31 oktober 2013 klaar zijn. Naar verwachting zal dit nu vijf weken later worden.

Onderzoek
De verdachte plek is met spoed door een milieukundig bureau onderzocht op mogelijke verontreinigingen. Uit het eerste onderzoek bleek dat de grond matig verontreinigd is. In afwachting van verder onderzoek en een plan van aanpak liggen de werkzaamheden de komende 5 weken stil. De verontreiniging levert voor zover bekend geen gevaar op voor de omgeving.

Verkeersmaatregelen vervallen
De maatregelen en omleidingen die tijdens de werkzaamheden waren ingesteld voor fietsers komen te vervallen. Zodra de werkzaamheden hervat kunnen worden, zullen ook de verkeersmaatregelen weer ingaan. De uitgebroken verharding van het fietspad zal tijdelijk worden dichtgelegd met klinkers.