korfbalveld groenALBLASSERDAM – De gemeente Alblasserdam houdt op donderdag 31 oktober 2013 van 19.00 tot 21.30 uur een bijeenkomst over groen en natuur in Alblasserdam. De bijeenkomst vindt plaats in het MFC Maasplein aan de Maasstraat 30 in Alblasserdam.

Twee bijeenkomsten
Deze bijeenkomst is de eerste van twee over de gemeentelijke groenstructuren. Op beide avonden wordt de groenstructuur in heel Alblasserdam besproken en krijgt u de gelegenheid hierover mee te denken. Onder de hoofdgroenstructuur wordt verstaan het groen langs hoofdwegen en -watergangen, maar ook het groen in grotere groengebieden als de Groene Long. Het gaat dus niet over de boom of struik op buurt- en straatniveau. Na het overkoepelende beeld, zal op 31 oktober ingezoomd worden op het gebied ten westen van de Blokweerweg. De bijeenkomst op 14 november zal in detail ingaan op het deel ten oosten van de Blokweerweg.

Kwaliteit en duurzaam
De bijeenkomsten hebben tot doel het groenstructuurplan van de gemeente te actualiseren. Dit plan is de basis om de kwaliteit en de duurzaamheid van het groen in Alblasserdam te kunnen behouden en verbeteren. Ook biedt het een kader voor een zorgvuldige afweging tussen groen en andere belangen en ontwikkelingen die nu en in de toekomst in de openbare ruimte van Alblasserdam spelen. Als vervolg op deze bijeenkomsten zal in een later stadium meer in detail getreden worden over het groen in de wijken en buurten.

Aanmelden
Groen is belangrijk voor het milieu en een fijne leefomgeving en bepaalt voor een belangrijk deel de sfeer en de uitstraling van het dorp. Indien u hierover wil meepraten, meldt u zich dan aan via i.reijndorp@alblasserdam.nl of 078-770 6118. Vermeld daarbij uw naam, het aantal personen en welke avond u wilt bijwonen.