reanimatieALBLASSERDAM – Stelt u zich eens voor. U loopt op straat of bent thuis. Opeens krijgt iemand in de buurt van u -een familielid, vriend of bekende- een hartstilstand. Het kan zo maar gebeuren. Want elke week krijgen driehonderd Nederlanders een hartstilstand. De Stichting Reanimatie Alblasserwaard, afdeling Alblasserdam verzorgt daarom een hartreanimatiecursus en AED voor beginners. De cursus zal worden gehouden op woensdag 6 november om 19.30 uur in de Alblashof in Alblasserdam. Eerst wordt de theorie behandeld, daarna wordt er geoefend met een pop en een AED-apparaat. De kosten bedragen 25 Euro (inclusief cursusmateriaal).

Als u binnen zes minuten 112 belt, reanimeert en de Automatische Externe Defibrillator (AED) gebruikt, geeft u het slachtoffer de grootste overlevingskans. Deze kans kan oplopen tot vijftig à zeventig procent. Als u niets doet, is de kans op overleving nihil. Weet wat u moet doen, want u kunt een leven redden. Dat van een geliefde vriend of van een onbekende voorbijganger.

U kunt u aanmelden voor de cursus op telefoonnummer 078-6916869, hier is ook nadere informatie te verkrijgen. Zie ook www.reanimatie-alblasserwaard.nl.