maaspleinALBLASSERDAM – De wijk Kinderdijk in Alblasserdam krijgt een eigen afhaalpunt van de bibliotheek. Dit punt komt in de centrale ruimte van het MFC Maasplein aan de Maasstraat 30 en is gerealiseerd dankzij een unieke samenwerking tussen SMILE leerwerkbedrijf en de Bibliotheek A tot Z. Het uitleencentrum wordt op zaterdag 12 oktober om 13.30 uur feestelijk geopend door wethouder Ad Cardon van Alblasserdam.

Afhaalpunt bibliotheek
Leden van de Bibliotheek A tot Z in de wijk Kinderdijk in Alblasserdam hoeven voortaan niet meer te lenen bij de bibliotheek aan de Ieplaan. Met de komst van het nieuwe MFC Maasplein en het afhaalpunt in dit multifunctioneel centrum kunnen zij voortaan ook hier hun gereserveerde boeken, cd’s of dvd’s ophalen en terugbrengen. Het afhaalpunt is minimaal 6 uur per week open, waaronder ook een uur op donderdagavond. In de centrale ruimte van het MFC Maasplein staat een computer waarop bezoekers via de digitale bibliotheekcatalogus hun boeken en andere materialen kunnen reserveren. Na een paar dagen staan de gereserveerde materialen voor het bibliotheeklid klaar in het afhaalpunt. Om bezoekers en bibliotheekleden te ondersteunen bij het gebruik van het afhaalpunt geeft een bibliotheekconsulent vier keer per jaar een workshop ‘reserveren via de website’.

Samenwerking
Het afhaalpunt is te realiseren dankzij de bijzondere samenwerking met SMILE en de inzet van haar medewerkers. De gereserveerde materialen worden twee keer per week door een medewerker van SMILE opgehaald bij de bibliotheekvestiging aan de Ieplaan en ook daar weer teruggebracht.  Met het afhaalpunt wil de bibliotheek in eerste instantie de bezoekers van het MFC Maasplein en de ouderen de mogelijkheid bieden om zelfstandig materialen te reserveren, onder begeleiding van een SMILE medewerker. Het streven is om het afhaalpunt mettertijd beschikbaar te maken voor alle inwoners van de wijk Kinderdijk.

Meedoen in Kinderdijk
Gemeente, inwoners, vrijwilligersorganisaties en maatschappelijke instellingen zijn in de wijk Kinderdijk aan de slag gegaan om nieuwe manieren te vinden om de zorg voor elkaar te versterken. Grote veranderingen in de sociale zorg – vanaf 2014 krijgt de gemeente grote zorgtaken over vanuit het Rijk en minder geld om die taken uit te voeren – maken het ook noodzakelijk om de sociale samenhang in Alblasserdam verder te versterken.

Meedoen
Inmiddels zijn er al zo’n 40 organisaties (van vrijwilligersorganisaties tot bibliotheek en van zorgorganisaties tot bewonerscommissies) aan de slag gegaan voor ‘Meedoen in Kinderdijk’. Zij hebben hun ideeën bij elkaar gebracht en uitgewerkt in concrete diensten en activiteiten. Een van deze diensten is het nieuwe uitleenpunt van de Bibliotheek A tot Z in het Multifunctioneel Centrum Maasplein.