vibrant curiosity Oceanco Foto Peter Stam [Desktop Resolutie]ALBLASSERDAM – Jachtenbouwer Oceanco in Alblasserdam wil meer ruimte krijgen voor mogelijke ontwikkelingen in de toekomst. Het gaat met name om de realisatie van een extra bouwvlak over meerdere verdiepingen (hoogte 18 m) ten behoeve van werkplaatsen aan de zuidzijde van het bouwvlak van de jachtbouwloods. Oceanco heeft daarom bij de gemeente Alblasserdam een verzoek ingediend om het bestemmingsplan Haven Zuid op een paar punten aan te passen. De gemeente is voornemens in te stemmen. Op donderdag 12 september wordt een speciale inloopavond georganiseerd om het voornemen en de huidige ontwikkelingen op het terrein toe te lichten.

De inloopavond wordt georganiseerd door de gemeente en Oceanco. Geïnteresseerden / omwonenden kunnen tussen 19.30 en 21. 00 uur langskomen om zich te laten informeren over de ontwikkelingen op het bouwterrein van Oceanco. De avond vindt plaats in de raadzaal van het gemeentehuis. Oceanco is sinds begin 2012 hard bezig om haar bedrijf uit te bouwen op haar terrein. Zo wordt er op dit moment gewerkt aan een tweede jachtbouwloods en een spuitloods langs de Ruigenhil. Deze ontwikkelingen zijn vastgelegd in het bestemmingsplan Haven Zuid uit 2008.

Bestemmingsplan
Oceanco heeft bij de gemeente het verzoek ingediend om het bestemmingsplan Haven Zuid op een paar punten aan te passen. Oceanco wil iets meer ruimte krijgen voor mogelijke ontwikkelingen in de toekomst. Het gaat met name om de realisatie van een extra bouwvlak over meerdere verdiepingen (hoogte 18 m) ten behoeve van werkplaatsen aan de zuidzijde van het bouwvlak van de jachtbouwloods. De maximale bouwhoogte van de jachtbouwloods zelf zal hierbij hetzelfde blijven. Daarnaast worden er nieuwe opstelplaatsen aangewezen voor (gestapelde) containers. Deze aanpassingen hebben geen invloed op de zichtlijnen op de brug vanuit het centrum.

Informeren
De gemeente heeft het voornemen om mee te werken aan dit verzoek. Dit betekent dat een deel van het huidige bestemmingsplan op een paar punten aangepast moet worden. Voordat het concept bestemmingsplan ‘eerste herziening Haven Zuid’ ter inzage wordt gelegd wil de gemeente belanghebbenden en belangstellenden informeren.

Tijdens de inloopavond laten vertegenwoordigers van Oceanco de stand van zaken van het bouwproces zien. Ook kunt u hier het concept van het bestemmingsplan ‘eerste herziening Haven Zuid’ bekijken en informatie krijgen over het planproces.

Ter inzage
Het is bedoeling om het ontwerp van het bestemmingsplan eind september ter inzage te leggen.