natuurlijke oeverALBLASSERDAM – De gemeente Alblasserdam wil op korte termijn bijna anderhalve kilometer natuurlijke oevers aanleggen in het dorp. Op donderdag 11 april vindt vanaf 19.30 uur in basisschool ’t Nokkenwiel een informatiebijeenkomst plaats over de aanleg van deze natuurvriendelijke oevers. Belangstellenden zijn van harte welkom.

Duurzaam
De gemeente Alblasserdam wil op korte termijn 1,3 kilometer natuurvriendelijke oevers aanleggen. Deze oevers kenmerken zich door een flauwe overgang van water naar land en het ontbreken van een beschoeiing of damwand. De natuurvriendelijke oevers moeten komen langs de Molensingel ter hoogte van de Waalsingel, langs het Buitenpad ter hoogte van de Zeelt en wijk Blokweer, en in de groenstrook nabij het Van Goghplantsoen en de Mesdaglaan. Door natuurvriendelijke oevers verbetert de waterkwaliteit en het leven in, op en langs het water. Daarom is het opgenomen in het gemeentelijke duurzaamheids­actieplan.

Programma
Tijdens de informatiebijeenkomst worden tekeningen getoond van de natuurvriendelijke oevers en hoe de directe leefomgeving er uit komt te zien. Tevens worden bezoekers geïnformeerd over het onderhoud van de natuurvriendelijke oevers. Tot slot is er gelegenheid tot het stellen van vragen. Aanmelden voor de bijeenkomst kan bij mevrouw P. Leenheer, bij voorkeur per e-mail P.Leenheer@alblasserdam.nl of telefonisch 078-7706065.