ophaalbrug haven zuid alblasserdamALBLASSERDAM – Het college van B&W van Alblasserdam heeft de herziening van het bestemmingsplan Haven Zuid afgelopen maand stilgelegd, naar aanleiding van brieven van de Kamer van Koophandel Rotterdam en de winkeliersvereniging Makado. Dat meldt de Kamer van Koophandel (KVK) op haar website. De KvK en Makado konden zich niet vinden in de hoeveelheid vierkante meters detailhandel en de soort winkels op deze locatie bij het Zuiderstek in Alblasserdam.

“Bovendien zijn de plannen onvoldoende regionaal afgestemd,” stelt de KVK. Het college heeft daarom besloten om, na een overleg met beide partijen, de procedure te staken. Op dit moment past de gemeente de inhoud van het bestemmingsplan aan.

Plannen
Op Haven Zuid wil de gemeente een overstapplaats maken voor de grote stroom toeristen op weg naar de molens van Kinderdijk. Alblasserdam zoekt hierbij naar mogelijkheden om economisch te profiteren. Hierbij denkt de gemeente aan horeca, een hotel en winkels, mits passend bij het doel van de locatie.

‘Veel groter’
“Het bestemmingsplan waarin de gemeente deze doelen juridisch vastlegt was hiermee echter niet in lijn,” zo stelt de KVK. “Op de eerste plaats bleek het aantal vierkante meters aan detailhandel veel groter dan in eerder gepresenteerde plannen (8.500 m2 i.p.v. 2.500m2). Op de tweede plaats bleek de winkelruimte voor alle soorten winkels bedoeld te zijn en niet alleen voor toeristische doeleinden.”

Grote verrassing
Beide punten kwamen volgens de KVK als een grote verrassing voor de Alblasserdamse winkeliers en winkeleigenaren. Zij maken zich namelijk al jaren zorgen over leegstand en denken samen met de gemeente na over concentratie in plaats van uitbreiding van het winkelareaal. KVK: “Gelukkig zag de gemeente haar fout in en herstelt op dit moment het bestemmingsplan. Wij blijven deze ontwikkeling op de voet volgen. Zeker het uitgangspunt om winkels slechts voor toeristische doeleinden te bestemmen is een juridische uitdaging.”