wijkcontainersALBLASSERDAM – De kliko’s en wijkcontainers verdwijnen de komende jaren uit het straatbeeld van Alblasserdam. In plaats daarvan zullen ondergrondse containers geplaatst worden. Dat stelt het college van Burgemeester en Wethouders voor aan de Alblasserdamse gemeenteraad. Het college vraag een bedrag van 740.000 euro om het project uit te gaan voeren. Het voorstel wordt dinsdag 19 maart om 19.30 uur tijdens de openbare commissievergadering in het gemeentehuis in Alblasserdam besproken.

Inmiddels staan er al 47 ondergrondse containers in Alblasserdam. “De ervaringen met de ondergrondse containers die tot nu toe zijn geplaatst zijn erg goed,” weet wethouder Ad Cardon. Met het nieuwe concept hebben bewoners gedurende de hele week de mogelijkheid om hun restafval aan te bieden bij een ondergrondse container. De container kan geopend worden met een pasje en als hij vol zit, geeft hij dit signaal door en zal de bak zo snel mogelijk geleegd worden. De container wordt dus alleen geleegd als dat noodzakelijk is.

Voordeel van 18.000 euro per jaar
De directe investering in ondergrondse containers levert volgens het college met name bij hoogbouw een financieel voordeel op. Wethouder Cardon legt uit: “Dit komt doordat er minder vaak geleegd hoeft te worden vanwege het volume van de bak. Voor Alblasserdam levert het plaatsen van 28 ondergrondse containers bij hoogbouw per saldo een financieel voordeel van € 18.000,– per jaar op, ten opzichte van de huidige kosten die gemaakt worden om het afval bij wijk- en verzamelcontainers in te zamelen.”

Laagbouw
Het bedrag dat jaarlijks overblijft, wordt gereserveerd voor de toekomstige aanschaf ondergrondse containers bij laagbouw. Bij laagbouw is een directe investering namelijk minder aantrekkelijk. Cardon: “Het voordeel op de kosten voor inzameling is namelijk kleiner omdat de aanschafkosten van een ondergrondse container vele malen hoger zijn dan de aanschaf van een minicontainer. Daarom willen we de plaatsing van de ongeveer zeventig ondergrondse containers bij laagbouw de komende 35 jaar koppelen aan reconstructies. Zo wordt efficiënter gewerkt ten aanzien van graafwerkzaamheden en herbestrating en dalen de kosten met zo’n 10.000 euro per container.”

Besluit
Om de 28 ondergrondse containers versneld te plaatsen bij hoogbouw in het dorp, is er een bedrag van 740.000 euro nodig. De commissie zal zich op 19 maart uitspreken over het idee. Een week later zal de gemeenteraad een definitief besluit over het voorstel nemen.

Gesprek met bewoners
Daar waar ondergrondse containers worden aangebracht worden de bewoners uitvoerig geïnformeerd en betrokken in het proces van aanbrengen. Er worden geen ondergrondse containers geplaatst op de plekken waar met grote inpandige containers (> 1700 liter) wordt ingezameld. Een voorbeeld daarvan is Alblasserwerf.