VVD en D66 Alblasserdam raadsvergadering 31 januariALBLASSERDAM – De afgelopen jaren werden in Alblasserdam jaarlijks sportverkiezingen georganiseerd. Dit jaar was er een alternatief en dat was een sportieve bijeenkomst in Blokweer. De jeugd zou daarbij in het middelpunt staan en ook wethouder Sjoerd Veerman zou aanwezig zijn. “We hebben vanuit het dorp geluiden gehoord dat er om en nabij de zestien kinderen aanwezig waren en dat de wethouder zelf afwezig was en dat ook de andere collegeleden er niet bij waren,” aldus VVD’er Herman Verweij.

Dat er zo weinig kinderen aanwezig waren, kwam volgens Verweij waarschijnlijk doordat de diverse verenigingen in Alblasserdam niet of erg laat uitgenodigd waren. “Dit was een aanfluiting. Hoe heeft dit kunnen gebeuren?,” vroeg Verweij tijdens de laatstgehouden raadsvergadering.

Rinus van Lavieren van de PvdA meldde dat ook zijn partij dezelfde signalen uit het dorp had gekregen.

Wethouder Sjoerd Veerman vertelde dat hij die avond verhinderd was wegens familieomstandigheden en daardoor afwezig was. Over de niet of laat verstuurde uitnodigingen wist Veerman de details nog niet. “Het is anders gelopen dan gepland. De bijeenkomst wordt geëvalueerd door Sportbelangen Alblasserdam. Over deze resultaten zal ik u op een later moment informeren,’ aldus de wethouder Sport.

Dat de normale sportverkiezingen dit jaar niet doorgingen had volgens de wethouder te maken met het feit dat er weinig aanmeldingen waren. “Van de commissie die dit voorbereidde, begreep ik dat er zo weinig mensen zich hadden aangemeld, dat er nauwelijks iets te kiezen viel. Daarom is er gekozen voor een alternatieve avond, waarbij alle deelnemers een medaille meekregen.”