IMG_6487 [Desktop Resolutie]ALBLASSERDAM – Per 1 maart 2013 gaat de gemeente Alblasserdam het leerwerkbedrijf in het Multifunctioneel Centrum verzelfstandigen. Hiermee wil het college de buurtfunctie van het centrum in Kinderdijk verder versterken. Het leerwerkbedrijf, dat nu nog valt onder Drechtwerk, zal vanaf die datum zelfstandig verdergaan. Het leerwerkbedrijf, dat mensen uit de sociale werkvoorziening traint en begeleidt naar werk, zal binnen en vanuit het Multifunctioneel Maasplein opereren. Voor het beheer van het leerwerkbedrijf richt de gemeente een stichting op.

Versterking buurtfunctie
Het lokaal organiseren van het leerwerkbedrijf geeft een extra dimensie aan het Multifunctioneel Centrum in Kinderdijk. De lijnen worden korter en de netwerken beter benut. De medewerkers met een beperking doen hier werkervaring op. De kennis en vaardigheden die zij ontwikkelen, blijven nu in het dorp behouden en kunnen rechtstreeks ingezet worden voor de buurt en gemeenschap.

Meer kansen
Het college wil dat inwoners met een arbeidsbeperking in Alblasserdam of in de nabijheid aan het werk kunnen. Om dit doel te verwezenlijken, is het noodzakelijk om de organisatie in te bedden in Alblasserdam. Door de leerwerktrajecten en het beheer in eigen hand te nemen, kan de gemeente de kwaliteit, continuïteit en flexibiliteit vergroten. Hiermee loopt Alblasserdam vooruit op de decentralisaties, die het kabinet nu voorbereidt. Daardoor krijgen gemeenten meer taken en verantwoordelijkheden op het sociaal domein.

In februari staat het onderwerp op de agenda van de raad. De raad wordt gevraagd zich uit te spreken over de oprichting van de nieuwe stichting.