IMG_0220 [Desktop Resolutie]ALBLASSERDAM – Ondernemers die zich op bedrijventerrein Nieuwland in Alblasserdam niet aan de door de gemeente gestelde beeldkwaliteit-regels houden, worden op korte termijn aangepakt. De handhaving is nodig om de uitstraling van het terrein op niveau te houden. Dat is te lezen in de gemeentelijke nieuwsbrief voor ondernemers. De gemeente gaat de komende weken beginnen met het inventariseren van de buitenruimten op overtredingen. Denk daarbij aan controles op parkeren, opslag op voor- zijterreinen en illegaal geplaatste bouwwerken (containers).

Na de inventarisatie vindt een legalisatieonderzoek plaats. Indien legalisatie niet mogelijk blijkt te zijn, zal een aanschrijving plaats vinden met het verzoek om binnen een gesteld termijn de overtreding(en) ongedaan te maken. Na het verstrijken van de gestelde termijn zal een controle plaatsvinden en indien nodig wordt bij geen gehoor een dwangsom opgelegd.

Belang
Bedrijventerrein Nieuwland is aangelegd als een kwalitatief goed ontworpen en verzorgd bedrijventerrein. Dat is van belang voor de omgeving maar ook voor de ondernemers die er zich gevestigd hebben. Er worden hoge eisen gesteld aan de inrichting van de terreinen, de openbare ruimte en aan de architectuur van de gebouwen.

Ondernemers
De gemeente ziet graag dat bedrijventerrein Nieuwland blijft voldoen aan alle eisen van het Handboek Nieuwland en het bestemmingsplan. “Ook ondernemers hebben geïnvesteerd in de kwaliteit van hun panden en hebben baat bij een kwalitatief hoogwaardig bedrijventerrein,” zo is te lezen in de brief.