ALBLASSERDAM – De gemeente Alblasserdam stopt met het laten rondrijden van een chemokar door het dorp. Dat heeft de gemeenteraad van Alblasserdam dinsdagavond 29 januari besloten. Jaarlijks kost het enkele duizenden euro’s om klein chemisch afval op die manier op te halen. Dat terwijl er jaarlijks een minimaal aantal kilo’s wordt ingezameld. Door de dienst af te schaffen wordt jaarlijks ongeveer 6350 euro bespaard. Verder werd besloten dat er een einde komt aan de dienst, waarbij burgers gratis hun grofvuil op kunnen laten halen door HVC.

Inzamelpunt
Het maatschappelijk effect van het stoppen met het inzamelen van klein chemisch afval door middel van de chemokar kan wat wethouder Ad Cardon betreft ‘nihil’ genoemd worden. “Jaarlijks wordt een minimaal aantal kilogrammen ingezameld, tegen hoge kosten. Het gaat hierbij om onder meer batterijen, verfblikken, medicijnen, naalden en spaarlampen,” vertelt Cardon. Voortaan zullen de Alblasserdammer hun klein chemisch afval weg moeten brengen naar de Milieustraat in Ambacht. Ook kan er gebruik gemaakt worden van een inzamelpunt voor batterijen en spaarlampen in het Makado. En oude medicijnen en naalden kunnen afgegeven worden bij de apotheek. De lege verfblikken kunnen gewoon bij het restafval.

Besparing
Met de afschaffing van het ‘gratis’ ophalen van grof vuil, wordt op jaarbasis 57.000 euro bespaard. In de afgelopen jaren was het zo dat iedere inwoner meebetaalde aan het ophalen van het grofvuil. Voortaan moet er alleen door degene die er gebruik van maakt, voor de dienst betaald worden. Door de kostprijs van het ophalen van grofvuil direct in rekening te brengen bij de aanbieder (de Alblasserdammer), worden de aanbieders gestimuleerd om het grof vuil zelf weg te brengen. De kosten zijn 45 euro voor maximaal drie kubieke meter vuilnis. Zelf het afval bij de milieustraat in Hendrik-Ido-Ambacht is kosteloos. Ook het lenen van een aanhangwagen bij deze milieustraat, onderaan de Alblasserdamse brug,  is gratis.

Buren en SWA
Mensen die net zelf hun grof vuil weg kunnen brengen en ook de dienst niet kunnen betalen, zullen een beroep moeten doen op hun buren / kennissen. Verder wordt gekeken naar de mogelijkheid om stichting Welzijn Alblasserdam een rol te laten spelen bij het helpen van mensen die hun vuil niet weg kunnen brengen.

Uitgangspunten
Bij de afweging om de twee eerder genoemde diensten af te schaffen werden vier uitgangspunten gehanteerd.
– de kosten en de hoeveelheid ingezameld afval moet in verhouding zijn
– er moeten voldoende faciliteiten aanwezig zijn
– het basisprincipe is: de vervuiler betaalt;
– en het zelforganiserend vermogen van de burgers is het uitgangspunt.

De nieuwe regeling gaat volgens de raadsinformatiebrief op 1 februari in.

Het geld dat overblijft, is vorig jaar al verrekend met een prijsverlaging. Toen ging de afvalstoffenheffing met zo’n 100.000 euro omlaag. Dat kwam volgens Ad Cardon neer op een daling van de heffing van vijf procent per huishouden.