Martijn de Hoop, Delano Verveer samen met wethouder Ad Cardon en projectleider Aroud Van Rijnsoever.

ALBLASSERDAM – De gemeente Alblasserdam heeft extra geld vrijgemaakt voor een vuurwerkcampagne in Alblasserdam. De komende tijd zullen in het Damdorp achthonderd vuurwerktasjes worden uitgedeeld. In deze tassen zullen ondermeer een aansteeklont, een folder en een veiligheidsbril te vinden zijn. Verder wordt er aan de groepachters van de Alblasserdamse basisscholen voorlichting gegeven over vuurwerk.

Maatschappelijke stage
De Alblasserdammers Martijn de Hoop, Delano Verveer, Jordi Verschoor en Amin Lazrek zijn samen met projectleider Aroud Van Rijnsoever van het Jongerenwerk, de motor achter de Alblasserdams vuurwerkcampagne. Deze vier leerlingen van het Willem de Zwijger College in Papendrecht lopen stage bij het Jongerenwerk in Alblasserdam en hebben hun schouders onder het project gezet. Zij maken de komende tijd tien filmpjes, die vervolgens op Youtube worden gezet. In de filmpjes is te zien hoe de jongens in gesprek gaan met onder meer de brandweer, de politie, wethouder Cardon en het ziekenhuis over vuurwerk. De filmpjes kunnen binnenkort via de Facebookpagina van het jongerenwerk bekeken worden.

Letsel
Arnoud legt uit waarom hij het belangrijk vindt om deze campagne in het dorp te voeren. “Allereerst hopen we hiermee te voorkomen dat mensen letsel oplopen door vuurwerk. We leggen de kinderen uit hoe zij om moeten gaan met vuurwerk en hoe dit veilig afgestoken kan worden. Verder waarschuwen we voor illegaal vuurwerk.”

Steun
Wethouder Cardon van Alblasserdam, die het project van harte steunt en extra geld heeft vrijgemaakt, hoopt dat door de voorlichting ook minder gemeentelijke eigendommen sneuvelen. “Ik snap best dat mensen het leuk vinden om vuurwerk af te steken, maar hou het dan ook leuk. Ik wil geen vernielingen en dat soort grappen. Als mensen betrapt worden op het vernielen van spullen, zal de schade ook op hen worden verhaald, want al die vuurwerkvernielingen in het dorp kosten de gemeente heel veel geld. Ook zie ik graag dat mensen hun rotzooi zelf opruimen,” aldus Cardon.

Vernielingen
De afgelopen week bleek dat de gemeente Alblasserdam weer 2.400 euro armer is, doordat een aantal lieden het in oktober, november en de eerste week van december nodig vond om gemeentelijke eigendommen te vernielen met vuurwerk. Vijf afvalbakken (à 350 euro) werden opgeblazen, 1 armatuur van een afvalbak werd vernield (à 150) en het dak van een wc bij het Lammetjeswiel werd met vuurwerk gesloopt.