ALBLASSERDAM – De gemeente Alblasserdam gaat proberen om tot een uniform systeem te komen van haar wijk- en buurtindeling. Gebleken is dat diverse partijen soms afwijkende wijk- en buurtindelingen hanteren. “Erg onhandig”, aldus wethouder Cardon (buitenruimte). “Zeker omdat de invoering van wijk- en buurtgericht werken van start is gegaan. Ik wil graag alle betrokken instanties laten meepraten over de nieuwe wijkindeling. Zodat iedereen er mee kan werken en zodat alles klopt.”

Bijna alle instanties, van hulpdiensten, wijkplatforms, het onderzoekcentrum Drechtsteden (OCD), Woonkracht 10, de Stichting Welzijn Alblasserdam (SWA), de commissie Straatnaamgeving tot de Historische Vereniging en het CBS, gebruiken een andere wijkindeling.

Proces
De gemeente zit nu met alle betrokken instanties om de tafel en verzamelt alle verschillende indelingen. Ook laat zij zich adviseren over wat de beste indeling zou zijn. Tevens mogen inwoners meepraten. Inwoners of ondernemers die hun ideeën kenbaar willen maken, kunnen dat doen via de Stichting Welzijn Alblasserdam. Inwoners die meer informatie over het proces willen of die niet weten bij wie ze terecht kunnen, kunnen contact opnemen met de projectleider van de gemeente, Gijs Erkelens. Telefoon 078 770 6026 of mail g.erkelens@alblasserdam.nl. Het streven is om voor 1 april 2013 duidelijkheid te geven over de nieuwe indeling waar zoveel mogelijk instanties zich in kunnen vinden.