ALBLASSERDAM – De kinderen van basisschool Het Kompas in Alblasserdam zijn dinsdag 13 november ook vrij. Afgelopen zaterdag kwam een deel van het plafond van het gebouw aan het Scheepsbouwplein naar beneden. In het weekend heeft een gespecialiseerd ingenieursbureau metingen verricht en vastgesteld dat door het naar beneden vallen van het plafond geen asbestvezels zijn vrijgekomen.

“Omdat we voor honderd procent zeker willen zijn dat de kinderen de school veilig kunnen bezoeken, is besloten dinsdag de school nog gesloten te houden. Dan zullen de andere  plafonds verder technisch onderzocht worden en indien nodig worden maatregelen genomen om deze te borgen,” stelt voorzitter Leo Tukker van het schoolbestuur.

In samenwerking met de gemeente wordt een herstelplan opgesteld gericht op verwijdering van het nog aanwezige asbest en vernieuwing van de plafonds. Doelstelling is dit nog in 2012 te realiseren.

Woensdag 14 november worden de kinderen weer op school verwacht.