ALBLASSERDAM – Vanaf maandag 30 juli wordt er aan de weg gewerkt ter hoogte van de Dam in Alblasserdam. Overdag is de weg daarom volledig afgesloten; de hulpdiensten die met de hoogste prioriteit rijden, mogen de wegafzetting wel passeren. Ook de vrijwilligers van de brandweer hebben een ontheffing. Het overige verkeer moet via de Oude Torenbrug omrijden. Doordat diverse borden niet of niet duidelijk waren geplaatst, reden tientallen verkeersdeelnemers maandag verkeerd, waarna zij noodgedwongen moesten draaien en een andere route moesten zoeken. “Waarom staat het er niet duidelijk?,” riep één van de automobilisten geërgerd naar één van de verkeersregelaars.

Een andere bestuurder beet toe: “Waarom laten jullie me eerst helemaal hierheen rijden om hier te vertellen dat ik terug moet naar een brug? En waarom staat er niet op dat de omleiding ook geldt voor als je naar Kinderdijk wil?”. Een echt pasklaar antwoord hadden de regelaars niet. Wel beloofden zij dat de bebording maandag nog wordt aangepast . “Het is inderdaad niet overal even duidelijk dat de Dam overdag is afgesloten wegens wegwerkzaamheden. We hopen dit probleem vandaag nog op te lossen door extra borden te plaatsen en door sommige borden op een andere locatie neer te zetten,” vertelde één van de regelaars.

Planning
Vanaf maandag 30 juli wordt de oversteekplaats ter hoogte van het Zuiderstek, de Dam en de Polderstraat in Alblasserdam aangepast. Het kruispunt wordt drie weken lang, met uitzondering van de nacht en de spits, de hele dag afgesloten voor weggebruikers. De aannemer zal de werkzaamheden versneld (ook op zaterdag) en binnen de vakantieperiode uitvoeren om de hinder voor weggebruikers zo beperkt mogelijk te houden.

Verkeersmaatregelen
Om het verkeer zo goed mogelijk door te laten stromen, is er een aantal maatregelen genomen. Een van de belangrijkste is dat weggebruikers tijdens de ochtendspits het dorp uit en tijdens de avondspits weer het dorp in kunnen komen. Verder worden weggebruikers omgeleid via omleidingsroutes, worden er matrixborden geplaatst en staan er van
06.00 tot 19.00 uur verkeersregelaars.

Maandag tot en met zaterdag:
Nacht:          19.00 – 06.00 uur    Dorp uit:        open
Ochtend:       06.00 – 09.00 uur    Dorp uit:        open
Dag:            09.00 – 16.00 uur    Dam dicht
Avond:         16.00 – 19.00 uur    Dorp in:         open

Zondag
Gehele dag             Dorp uit:        open

De bewoners rondom de oversteekplaats zijn geïnformeerd over de consequenties en maatregelen die voor hen van toepassing zijn.

Openbaar vervoer en hulpdiensten
De buslijnen 89, 90 en 190 maken gebruik van haltes op de Dam en de Helling. Tijdens de werkzaamheden komen deze haltes tijdelijk te vervallen. Arriva stelt gedurende de werkzaamheden vanaf 30 juli 2012 een omleiding in via de Helling/Edisonweg met een tijdelijke halte op de Edisonweg.