ALBLASSERDAM – De Adviesraad Leerlingenvervoer Alblasserdam houdt op donderdag 10 mei van 19.30 tot 21.30 uur in de Alblashof een informatieavond over het leerlingenvervoer. “Op dit moment speelt er veel in onderwijsland. Niet alleen op het gebied van het onderwijs, maar ook op het gebied van het leerlingenvervoer van en naar de verschillende SBO en SO scholen in de regio. We merken dat er vanuit ouders onduidelijkheid is ontstaan over de toekomst van leerlingenvervoer. We hebben daarom besloten om een informatieavond te organiseren,” vertelt Martijn Beekhof, secretaris van de adviesraad.

Vanaf september zijn er een aantal gesprekken geweest met de gemeente over het leerlingenvervoer van kinderen ouder dan negen jaar in het schooljaar 2012-2013. “Op de informatieavond proberen we duidelijk te verschaffen over het hoe en waarom van de regels rond leerlingenvervoer van en naar school,” aldus Beekhof.

De adviesraad bestaat uit een groep ouders. Het doel van de ouders is om te komen tot een goed overleg met de gemeente over de verschillende aspecten van het leerlingenvervoer. “Denk daarbij aan vragen als: ‘Wanneer komt een kind in aanmerking voor leerlingenvervoer of een tegemoetkoming in de kosten op het vervoer per openbaar vervoer?’ En, ‘hoe is de kwaliteit van het leerlingenvervoer. Voldoet dat aan de eisen, die we mogen verwachten van een vervoersmaatschappij?’,” legt voorzitter Martijn de Beer (foto) uit.

Mochten er nog vragen zijn, dan kunt u contact opnemen met de secretaris van de adviesgroep leerlingenvervoer Alblasserdam. Dit kan via het e-mailadres: Leerlingvervoer.alblasserdam@gmail.com en via het telefoonnummer 078-6916786.