ALBLASSERDAM – De bouwproces van de Alblasserdamse brandweerkazerne is het voorbeeld van hoe er gebouwd moet worden in Alblasserdam. Dat is in het kort de boodschap van wethouder Sjoerd J. Veerman aan de gemeenteraad. In het totaal werd er 3,26 miljoen euro beschikbaar gesteld voor de kazerne. Hier is uiteindelijk nog 118.650 euro van overgebleven. Jaarlijks heeft dit een positief effect van 4.150 euro op de gemeentelijke kapitaallasten. Het project werd een succes door meerdere factoren.

“Het navolgen van een heldere projectstructuur, het volgen van de “Lessen van Landvast” (hoe het niet moet), een eenduidige projectdoelstelling en een snelwerkende aannemer hebben bijgedragen aan het succes,” zo is te lezen in de raadsinformatiebrief.

Sober en doelmatig, maar niet armoedig
In 2006 werd de brandweerkazerne aan de Nicolaas Beetsstraat door de milieudienst afgekeurd. In 2008 besloot de gemeenteraad dat er een nieuwe, sobere, maar doelmatige kazerne gebouwd moest worden. Dit is gebeurd. Op tal van punten werd gekozen voor sobere oplossingen, zoals zaken als de installatiesystematiek (natuurlijke ventilatie) en het afwerkingsniveau. “Voorkomen is dat sober en doelmatig, armoedig werd. Sommige oplossingen hebben een bijdrage geleverd aan andere uitgangspunten. Een voorbeeld hiervan is de inbouw van aanwezigheidslichtschakelaars. Deze waren goedkoper in aanschaf en dragen bij aan een laag energieverbruik en een lagere energierekening,” weet wethouder Veerman.

Dreigende vertraging
Even dreigde het project een half jaar te vertragen. Het project werd namelijk aangepast na een financiële second opion en vervuiling op het Haven Zuid terrein. Echter, werd deze opgelopen achterstand weer ingehaald tijdens de realisatiefase.

Financieel overschot
Dat er een financieel overschot bleek te zijn, is volgens de wethouder hoofdzakelijk te danken aan drie dingen. “Het beperkte beroep op de voorzieningen voor meerwerk en de post onvoorzien; de grondige voorbereidingen van de bestekken hebben hier aan bijgedragen, maar ook is er door zelfwerkzaamheid van de brandweermedewerkers bespaard op de verhuiskosten.”

Een succes
Al met al wordt er teruggekeken op een geslaagd project: “Het verloop van het project is een succes te noemen,” aldus Veerman. De kazerne is inmiddels enige maanden in gebruik en vervangt daarmee de functies van de twee kazernes die Alblasserdam had. De eerste gebruikerservaringen zijn positief.