ALBLASSERDAM – De Alblasserdamse korfbalvereniging CKC Kinderdijk en gymnastiekvereniging KDO onderzoeken de mogelijkheid om gezamenlijk gebruikt te maken van een nog te bouwen sporthal op het korfbalveld aan de Groen van Prinstererstraat. Dit is nodig omdat het plan voor een nieuwe hal, zoals het eerst was bedacht, financieel nauwelijks haalbaar blijkt te zijn. “Door de economische recessie moesten sommige cijfers en aannamen worden bijgesteld,” zo verklaart John de Jong, voorzitter van het bestuur van CKC in een brief aan de omwonenden.

Haalbaarheidsonderzoek
Hij vervolgt: “De plannen zijn echter gebleven en er wordt door de gemeente, CKC en andere instanties overleg gevoerd om het plan zodanig aan te passen, dat het financieel haalbaar wordt en in de omgeving past. Als we de hal een kwartslag draaien, kan er een grotere hal gebouwd worden, zodat ook KDO gebruik van de voorziening kan maken. Belangrijk om te vermelden is, dat het nog steeds gaat om een haalbaarheidsonderzoek. Er is nog niets definitief besloten,” vertelt De Jong.

Buurtoverleg
CKC Kinderdijk verwacht voor de zomer duidelijkheid te hebben over de bouw van een sporthal. De Jong: “Dan zullen we zien of en, zo ja, in welke vorm de hal er komt. Voor die tijd zullen we contacten houden met de buurt, de gemeente en andere betrokkenen. In maart worden omwonenden uitgenodigd om de plannen met elkaar te bespreken.”

Versnelling
Sjoerd J. Veerman sprak een half jaar geleden de verwachting uit dat de hal er in 2013 kan staan. De wethouder vertelde daarbij ook onderzoek te willen doen naar een mogelijke versnelling van de bouw van de ‘Kinderdijkhal’. Die versnelling is nodig omdat naar verwachting de gymzaal bij de oude LTS dit kwartaal tegen de grond gaat en er vanaf die tijd een tekort is aan een gymlokaal. Maar om te kunnen versnellen moeten eerst beide clubs overeenstemming bereikt hebben.

KDO
Bart Naaktegeboren, voorzitter van KDO kon woensdag nog geen toelichting geven op hun visie op de plannen. Hij hoopt dit later deze week alsnog te kunnen geven.