ALBLASSERDAM – Het multifunctioneel centrum Maasplein in Alblasserdam is voortaan iedere dinsdagavond en donderdagavond geopend. Buurtgenoten kunnen met elkaar in een ontmoetingsruimte wat eten en drinken en er zijn diverse spelletjes (sjoelen, kaarten, etc.) te doen. Jong en oud is van harte welkom in het centrum. En mensen die zelf een goed idee hebben om iets te organiseren, krijgen daar de kans voor, mits het plan haalbaar is. Na zes maanden wordt er geëvalueerd en gekeken of de avonden succesvol waren. Entree is gratis.