ALBLASSERDAM – Moeten er nu wel of geen paaltjes geplaatst worden op het kunstgrasveldje bij de nieuwe speelplaats aan de Rembrandtlaan in Alblasserdam? Over die vraag buigen buurtbewoners en mensen van de gemeente zich de komende week. Tenminste één buurtbewoner is bang dat er zonder paaltjes gevoetbald wordt op het grasveldje. Dit zou overlast kunnen veroorzaken. Een aantal andere bewoners is bang dat de betonnen paaltjes, die over het hele grasveld verdeeld staan, een gevaar vormen voor de kinderen. Deze bezorgdheid ging zo ver, dat de paaltjes afgelopen week tijdens de nachtelijke uren uit de grond zijn getrokken.

Toen gemeentewerkers de paaltjes terug wilden plaatsen, maar dit keer in beton, tekenden buurtbewoners protest aan, omdat hen beloofd was dat er op 23 januari overlegd zou worden. Na gesprekken op het gemeentehuis, werd besloten om pas na die datum verder te beslissen over de speeltuin.

Niet op de tekening
In december 2011 hebben de bewoners van de Rembrandtlaan een brief van de gemeente ontvangen waarin werd aangegeven dat het speelveld wordt voorzien van kunstgras en paaltjes zouden worden geplaatst. De bewoners konden hier bezwaar tegen maken. Enkele bewoners deden dit ook, omdat er op de tekening geen betonnen palen ingetekend waren.

Extra speelaanleiding
De gemeente laat in een reactie weten dat het speeltuintje opnieuw is aangelegd tijdens de reconstructie van de Vondellaan en omgeving. “Het is bedoeld voor jonge kinderen in de leeftijd van 1-6 jaar. Op deze doelgroep is het speeltuintje ingericht. Recent is het natuurgras vervangen door kunstgras. Dit is voortgekomen uit een wijkschouw die daar is gedaan. Om het voetballen tegen te gaan, zijn de paaltjes geplaatst. Daarnaast dienen de paaltjes als extra speelaanleiding,” aldus communicatiemedewerker Wendy Hermans, namens de gemeente Alblasserdam.

Collegebesluit
Hermans laat weten dat tijdens het gesprek op 23 januari ook het opbouwwerk aanwezig is. “In samenwerking met de bewoners wordt gezocht naar de beste oplossing voor het speeltuintje. Daarna volgt het besluit van burgemeester en wethouders,” weet Hermans.