ALBLASSERDAM – De worsteling om het voortbestaan van modeketen Landgraaf, onder meer gevestigd in winkelcentrum het Makado in Alblasserdam, heeft dinsdag 3 januari een onverwachte wending gekregen met grote consequenties voor de medewerkers. Dat schrijft Niels Suijker, bestuurder handel bij FNV Bondgenoten in een persbericht. “In plaats van reëel de uitzichtloze situatie onder ogen te zien, kiest de directie er voor zich met hand en tand te verzetten tegen het in de ogen van de vakbonden onafwendbare faillissement,” vindt Suijker.

Hij vervolgt: “Willens en wetens duwt Landgraaf BV het rechterlijk besluit nog enkele weken voor zich uit, terwijl bijna alle medewerkers al vanaf oktober geen salaris meer hebben ontvangen.” Vakbonden CNV Dienstenbond en FNV Bondgenoten vinden deze handelwijze onbegrijpelijk en onverantwoord.

Faillissement uitgesteld
Een faillissementsverzoek dat dinsdag voor de rechter zou komen —ingediend door een drietal werknemers, enkele weken voordat de vakbondsleden een uitspraak krijgen—is dinsdag ingetrokken, doordat de drie eisende medewerkers door Landgraaf BV zijn afgekocht. Alle andere medewerkers ontvingen hun achterstallig salaris niet. Het moment van de uitspraak over de faillissementsaanvraag die door de vakbonden namens tientallen leden is ingediend wordt binnenkort bekend gemaakt.

Vakbonden zijn geschokt
Michiel Wallaard, bestuurder bij CNV Dienstenbond: “Wij hebben de directeur van Landgraaf de afgelopen weken meermalen klip en klaar laten weten dat hij zich niet moet verzetten tegen een faillissement op 3 januari, aangevraagd door een gering aantal medewerkers. Dit omdat kort daarna een veel grotere eis tot uitbetaling van salarissen zou komen vanuit de vakbondsleden. Een eis die waarschijnlijk volkomen onbetaalbaar is voor Landgraaf. Nu enkele medewerkers uitbetalen met je laatste centen terwijl je verder helemaal geen geld hebt is dus slechts een immoreel uitstel van executie ten koste van al je andere medewerkers. Of alle betalingsachterstanden zouden alsnog moeten worden weggewerkt. Dat lijkt ons verre van reëel. Alleen als elk personeelslid zijn achterstallig salaris ontvangt zijn we bereid om onze aanvraag in te trekken.”

Onthutsend
Niels Suijker, bestuurder bij FNV Bondgenoten: “Wat onthutsend is, is dat mensen door deze struisvogelpolitiek van hun werkgever een salarisachterstand oplopen van meer dan drie maanden. Dat is meer dan het UWV nog vergoed bij een faillissement. Daarom onderzoeken wij of we de directeur voor dit verlies aan bescherming tegen wanbetaling hoofdelijk aansprakelijk kunnen stellen. Hij is naar onze mening persoonlijk verantwoordelijk voor dit drama door de zaak willens en wetens nodeloos te rekken. Het is ronduit schokkend dat deze man zo met zijn personeel durft om te gaan.”

Over Landgraaf
Bij Landgraaf werken enkele honderden medewerkers. Begin december besloot een ruime meerderheid van de vakbondsmedewerkers tot het aanvragen van het faillissement. Dit om te voorkomen dat de salarisachterstand zo groot zou worden dat ze een gedeelte van hun salaris nooit meer terug zouden zien. Saillant detail is dat Landgraaf afgelopen vrijdag wel de Belgische tak van het bedrijf failliet liet gaan. Dit naar alle waarschijnlijkheid om het voortbestaan van Landgraaf in Nederland nog wat langer te kunnen rekken.