ALBLASSERDAM – Er is een goede kans dat de Alblasserdamse gemeenteraad dinsdag 13 december beslist hoe het ex-Bochanenterrein en de ex-gemeentewerf aan de Plantageweg / Cornelis Smitstraat er ongeveer uit gaan zien. Twee keer eerder werd geprobeerd om de zogenoemde kaders vast te stellen, waaraan een ontwikkelaar moet voldoen, maar beide keren werd het plan van B&W afgekeurd. Tijdens de vergaderingen ontstond een Babylonische spraakverwarring over hangende tuinen en muurschilderingen, waardoor er geen beslissing genomen kon worden.

Na de brand bij autobedrijf Bochanen in 2009 en het vertrek van de aangrenzende gemeentewerf, ontstond er een flink gat in het centrum van Alblasserdam. Woningcorporatie Woonkracht10 heeft eerder dit jaar aangegeven dat zij graag een woonzorgcomplex wil bouwen in het lege gebied. Naar aanleiding van die wens heeft de gemeenteraad het college gevraagd om een stuk aan te leveren waarin vastgelegd zou worden wat er op het braakliggende terrein moet komen.

Gymzaal
Tijdens de afgelopen twee vergaderingen bleek dat er vooral naar woningbouw was gekeken en volgens de raad te weinig naar andere opties. Er zou te veel naar alleen de plannen van Woonkracht10 gekeken zijn, waardoor andere, nog niet gepresenteerde, projecten mogelijk uitgesloten zouden worden. Aart Clements van de ChristenUnie stelde voor om ook te kijken naar bijvoorbeeld een gymzaal: “Je hebt de twee scholen Het Palet en De Schalm in de buurt. Volgens de wethouder is het te krap voor een gymzaal, maar de officiële afmetingen van een gymzaal, die passen daar ruimschoots meerdere keren in.”

Babylon
Het kader dat dinsdag mogelijk vastgesteld wordt, zegt niet over wat er moet komen, maar wat er kan komen. Daarom vonden diverse partijen het niet handig dat in het document al werd gesproken over verticale tuinen / hangende tuinen. Toen wethouder Sjoerd Veerman meedeelde dat die tuinen niet verplicht waren, vroegen diverse raadsleden zich af waarom zoiets dan in een document staat dat kaders aangeeft. De D66 wilde wel weten wat die tuinen precies inhouden. “Mijn collega van de PvdA die er vandaag niet is, die zei dat er beroemde voorbeelden zijn van hangende tuinen. Ik heb het nog eens even opgezocht en bij mij kwamen de hangende tuinen van Babylon naar voren. Wij weten wel hoe het daarmee afgelopen is. Laten wij hopen dat dat dit initiatief bespaard blijft. En als het gaat om de wandschilderingen horen we graag de visie van wethouder Ad Cardon hierover,” aldus Ramon Pardo van de D66.

Na een vragenregen van de raadsleden over allerlei zaken werd het voorstel ingetrokken. Inmiddels is dit voorstel verbeterd en zou het goed kunnen dat er dinsdag de dertiende wel ingestemd kan worden met het voorstel.

Weinig publiek in de zaal
Overigens zijn alle belangstellenden van harte welkom bij de vergadering die om 20.00 uur begint in de burgerzaal van het Alblasserdamse gemeentehuis. De ChristenUnie sprak tijdens de vorige vergaderingen haar verwondering uit over het feit dat de burgerzaal zo goed als leeg was. “Het zou in dit stadium vol moeten zitten, maar er is helemaal geen belangstelling uit de buurt. We slaan nu toch een vorm van piketpaaltjes, want we beslissen dat er woningbouw moet komen. In de volgende fase kan alleen beslist worden wat voor, maar de keuze is dan eigenlijk al gemaakt…,” aldus Aart Clements.