ALBLASSERDAM – Brandweercommandant Piet Aantjes en mevrouw Leeuwis-Sprong hebben zaterdag 5 november het straatnaambord ‘Broerestraat’ aan de weg die loopt vanaf de Marineweg naar de brandweerkazerne op het terrein van Haven Zuid onthuld. De straat is genoemd naar Willem Broere, die van mei 1961 tot december 1978 in verschillende functies werkzaam is geweest bij de brandweer Alblasserdam. Mevrouw Leeuwis-Sprong is nauw verwant met de familie Broere.

De onthulling viel samen met de traditionele contactochtend van Oud-leden van brandweer Alblasserdam, die jaarlijks plaatsvindt op de eerste zaterdag van november.

Twee straten
Het college heeft op 29 juni 2011 besloten twee straten op het terrein van Haven Zuid een naam te geven. Het straatnaambord voor de ‘Marineweg’, die loopt vanaf de Dam naar Oceanco, is inmiddels geplaatst. Nu komt daar de Broerestraat bij.

Broerestraat
De heer Broere (1918-1998) was vanaf mei 1961 betrokken bij de vrijwillige brandweer in Alblasserdam: hij was tot 1 januari 1971 ondercommandant/plv. commandant en vanaf 1 januari 1971 commandant. Op 1 december 1978 is hem eervol ontslag verleend, vanwege het bereiken van de 60-jarige leeftijd. Tijdens zijn loopbaan heeft hij zich ingespannen voor de vorming van de jeugdbrandweer en is hij betrokken geweest bij het bestrijden van de grote brand in winkelcentrum Makado in 1976.

Adviescommissie en Historische Vereniging
De Adviescommissie Straatnaamgeving Alblasserdam heeft het college geadviseerd. In deze commissie zitten ook drie leden van de Historische Vereniging West-Alblasserwaard. Zij hebben het idee geopperd om de straat, die achter de nieuwe brandweerkazerne loopt, de naam te geven van de voormalig commandant van de vrijwillige brandweer. Ook de naam ‘Marineweg’ is afkomstig van de Adviescommissie. Dit vanwege de maritieme geschiedenis van het gebied, waaronder de bouw van mijnenvegers voor de marine.